Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(aukcija) Nabavka usluga video praćenja i prenosa sjednica Općinskog vijeća na YouTube kanalu Općine Novo Sarajevo

Datum objave: 12.05.2023. 14:33 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 12.05.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

935-7-2-84-3-116/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA NOVO SARAJEVO
IDB/JIB 4200558710008
Kontakt osoba/Služba za kontakt Amar Karišik
Adresa Ul. Zmaja od Bosne br.55
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 492-100
Faks (033) 492-381
Elektronska pošta novosarajevo@novosarajevo.ba
Internet adresa www.novosarajevo.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Novo Sarajevo

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 2.d. Obrazloženje nedjeljenja postupka na lotove

Ugovorni organ smatra da predmet nabavke predstavlja nedjeljivu cjelinu, te se isti ne planira dijeliti na LOT-ove.

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Video praćenje i prenos sjednica Općinskog vijeća na YouTube kanalu Općine Novo Sarajevo

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet javne nabavke je video praćenje i prenos sjednica Općinskog vijeća na YouTube kanalu Općine Novo Sarajevo, a
koje uključuje:
• Obavljati usluge snimanja i direktnog video prijenosa sjednica Općinskog vijeća na YouTube kanalu Općine Novo
Sarajevo;
• Vršiti video prijenos minimalno u HD rezoluciji sa logotipom/vizualima Općine i animiranom grafikom za potpise
vijećnika;
• Video oprema: 3 (tri) HD kamere koje moraju imati signalizaciju (crveno svijetlo kako bi vijećnici znali koja kamera
je u programu), HD video mikser, animirana HD grafika za potpise imena vijećnika, snimanje u HD rezoluciji za arhiv Općine i
sve potrebna oprema za realizaciju prenosa i snimanja;
• Ljudski resursi: najmanje 2 profesionalna kamermana i 1 video realizator;
• Stream u HD rezoluciji na YouTube kanalu Općine mora sadržavati grafiku (animirani potpisi vijećnika) i vizual (logo)
Općine Novo Sarajevo;
• Dostavit čist video snimak u HD rezoluciji za arhiv Općine po završetku sjednice (snimak ne smije sadržavati grafiku i
logo – čist video snimak)
• Dostaviti audio snimak po završetku sjednice koji je potreban za izradu stenograma (mp3)

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 51411000-6 Usluge instaliranja opreme za snimanje 2 / 4

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u tenderskoj dokumentaciji

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

17094,02

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto koje odredi Naručilac usluga

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

22.05.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 22.05.2023. 09:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Zmaja od Bosne 55, Općina Novo Sarajevo, Prizemlje - sala za prijem stranaka
Datum i vrijeme 22.05.2023. 09:30

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
935-7-2-84-3-116/23
PODIJELI: