Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje aukcije) Nabavka usluga korištenja WEB propisa za potrebe Odjeljenja za javnu sigurnost VBD BiH, lot 2

Datum objave: 15.05.2023. 09:04 / Izvor: Akta.ba, 11.05.2023.

Vlada Brčko distrikta

 

Broj predmeta: 13-000708/23

Broj akta: 01.1-1528ZN-0013/23

Datum, 6. 4. 2023.. godine

Mjesto, Brčko

 

Na osnovu člana 17. stav (2) Zakona o Vladi Brčko distrikta BiH («Službeni glasnik Brčko distrikta BiH», broj: 22/18 -- prečišćen tekst, 49/18, 08/19, 10/19 i 32/19 ), u skladu s članom 69. stav (2) Zakona o javnim nabavkama («Službeni glasnik BiH», broj 39/14), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda sa preporukom komisije za javne nabavke broj: 13-000708/23 od 05.04.2023. godine, gradonačelnik Brčko distrikta BiH donosi

 

ODLUKU O PONIŠTENjU

POSTUPKA JAVNE NABAVKE

 

Član 1

Poništava se postupak javne nabavke Lot - 2 Nabavka usluga korištenja web propisa za potrebe Odjeljenja za javnu sigurnost Vlade Brčko distrikta BiH, koji je pokrenut na osnovu Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj: 13-000708/23 od 09.03.2023. godine, iz razloga što u određenom krajnjem roku nije pristigla niti jedna ponuda za predmetnu nabavku ,što prema čl. 69. stav (2), tačka a) Zakona o javnim nabavkama predstavlja osnov za poništenje postupka javne nabavke.

 

Obrazloženje

Komisija za nabavke je nakon izvršenog pristupanja otvaranju ponuda utvrdila da u predviđenom krajnjem roku nije pristigla niti jedna ponuda za predmetnu nabavku te je dostavila preporuku da se u skladu sa gore navedenim i članom 69. Stav (2) tačka a) Zakona o javnim nabavkama BiH poništi postupak javne nabavke Lot - 2 Nabavka usluga korištenja web propisa za potrebe Odjeljenja za javnu sigurnost Vlade Brčko distrikta BiH

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke zainteresovane strane imaju pravo podnijeti pismenu žalbu ugovornom organu dostavljanjem žalbe u najmanje tri primjerka u Odjeljenje za stručne i administrativne poslove Pododjeljenje za javne nabavke Vlade Brčko distrikta BiH, u roku od 10 dana od dana prijema odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: