Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(aukcija) Nabavka usluga osiguranja uposlenih pri odlasku na službeni put za potrebe Predsjedništva Bosne i Hercegovine

Datum objave: 16.05.2023. 07:47 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 15.05.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

926-7-2-65-3-48/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB 4200770770002
Kontakt osoba/Služba za kontakt Mirela Mizdrak
Adresa Maršala Tita 16
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 567-587
Faks (033) 567-587
Elektronska pošta adisa.rustempasic@predsjednistvobih.ba
Internet adresa www.predsjednistvobih.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Državni nivo

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 2.d. Obrazloženje nedjeljenja postupka na lotove

Zbog specifičnosti predmeta nabavke ugovorni organ nije vršio LOT-iranje.

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

10000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Odluka o pokretanju postupka izbora najpovoljnijeg ponuđača za usluge osiguranja uposlenih pri odlasku na službeni put za
potrebe Predsjedništva Bosne i Hercegovine

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Odluka o pokretanju postupka izbora najpovoljnijeg ponuđača za usluge osiguranja uposlenih pri odlasku na službeni put za
potrebe Predsjedništva Bosne i Hercegovine

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66512200-4 Usluge zdravstvenog osiguranja

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Kako je definisano TD

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Adresa ugovornog organa

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

da ima pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti i/ili da je registriran u relevantnim profesionalnim ili trgovačkim
registrima, prema članu 46. Zakona (precizirano TD)

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

29.05.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 29.05.2023. 10:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Predsjedništvo BiH,Maršala Tita broj 16,Sarajevo
Datum i vrijeme 29.05.2023. 11:00


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Mirela Mizdrak
Adresa Maršala Tita 16
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 567-589
Faks (033) 567-587
Elektronska pošta mirela.dzambasovic@predsjednistvobih.ba
Internet adresa www.predsjednistvobih.ba

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Mirela Mizdrak
Adresa Maršala Tita 16
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 567-589
Faks (033) 567-587
Elektronska pošta mirela.dzambasovic@predsjednistvobih.ba
Internet adresa www.predsjednistvobih.ba
 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
926-7-2-65-3-48/23
PODIJELI: