Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje) Nabavka usluga distribucije električne energije

Datum objave: 16.05.2023. 15:40 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 16.05.2023.
OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

7874-4-2-49-4-2/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA GIMNAZIJA OBALA SARAJEVO
IDB/JIB 4200044870006
Kontakt osoba Jasmina Kadribašić
Adresa Obala Kulina bana 3.
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 214-960
Faks (033) 214-960
Elektronska pošta gimnazijaobala@obala.edu.ba
Internet adresa http://www.obala.edu.ba/

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 2.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Usluge distribucije električne energije

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge distribucije električne energije

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 65310000-9 Distribucija električne struje

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Vidi TD

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU GIMNAZIJA OBALA

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

24 mjeseca

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci

III 2. Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Član zakona Član 21. Stav (1) Tačka c)
Vrsta ugovora Usluge

III 2.a. Postupak koji je prethodio ovom pregovaračkom postupku bez objave

Ugovorni organ je trebao unijeti podatak o broju odgovarajućeg postupka koji je prethodio ovom pregovaračkom postupku
bez objave obavještenja, ali to nije uradio.

III 3. Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Distribuciju električne energije u Kantonu Sarajevo vrši isključivo JP Elektroprivreda BiH

III 4. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 7. Da li je objavljeno ex ante obavještenje o transparentnosti?

Ne

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nije dostavljen nijedan zahtjev za učešće u ograničenom postupku, u pregovaračkom postupku sa ili bez objave obavještenja
ili u takmičarskom dijalogu

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

16.05.2023.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
7874-4-2-49-4-2/23
PODIJELI: