Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga izrade i montaže rukavnog filtera

Datum objave: 18.05.2023. 09:05 / Izvor: Akta.ba, 16.05.2023.

Alumina doo

Karakaj bb,

75400 Zvornik

Republika Srpska,

Bosna i Hercegovina

 

 

POZIV

 

Kompanija „Alumina" d.o.o. Zvornik upućuje poziv za prikupljanje ponuda za izradu i montažu rukavnog filtera i to:

Rd. br.

Ident broj

Naziv stavke

Standard- crtež

JM.

Količina

01.

 

Izrada i montaža na noseću konstrukciju Rukavnog filtera P=301 m2 , prema crtežu broj 058.20.1.7454.

Vanjska AKZ podrazumijeva osnovni premaz u dva prolaza, unutrašnja zaštita podrazumujeva pjeskarenje do kvaliteta Sa 2/ i premaz dvokomponentnim fenol epoksidom otporan na temperature do 100 °C i otporan na lužinu.

Napomena:Iz izrade se isključuju poz.7. držač vreća i poz. 8. vreće sa sklopnog crteža Rukavnog filtera 0582017454, kao i poz. 12. Impulsni ventil sa crteža glave filtera 0582017455.

058.20.1.7454

kom

1

 

Na ponudi obavezno navesti:cijenu izrade i montaže, rok izrade ,uslove plaćanja.paritet i vremensku garanciju.

Ponude isključivo dostaviti na e-mail adresu: alumina.nabavka6@birac.ba

 Rok za dostavljanje ponuda je 22.05.2023. godine do 23:59 časova.

Napomena:Ukoliko ste zainteresovani za slanje ponuda potrebno je da preuzmete dokumentaciju (crteže) u Alumini u službi nabavke i ako su Vam potrebni još neki podaci obratite se na meil:milan.stevanovic@birac.ba

 

NAPOMENA:

  • Ponude se dostavljaju u elektronskoj formi jedino putem e-mail-a, na gore navedenu e-mail adresu, ukoliko se ponuda dostavi direktno menadžeru nabavke ili nekom drugom zaposlenom radniku, ista će postati nevažeća i neće se uzimati u razmatranje
  • "Alumina" doo Zvornik, u skladu sa svojim internim aktima i procedurama nije

dužna obavještavati učesnike koji su poslali svoje ponude, o razlozima njihovog eventualnog neizbora, niti ima obavezu dostaviti bilo kakvu dokumentaciju u vezi s tim bilo kome od zainteresovanih lica nakon okončanja postupka odabira dobavljača u skladu sa aktima i

procedurama Organizacije, kao i da „Alumina" doo Zvornik nije u obavezi da prilikom nabavke roba/usluga/radova postupa u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama ("Sl. glasnik BiH", br. 39/14).

 

•             Dokumentacija koja se dostavlja neće biti vraćena ponuđaču (kopije, ovjerene kopije licenci, atesta, uvjerenja, rješenja i sl.) ,

 

•             Naručilac nema obavezu obavještavati ponuđače o toku i izboru dobavljača nakon završenog postupka odabira ponuđača,

 

•             „Alumina" doo može u svakom trenutku odustati od predmetne nabavke ili poništiti nabavku koja je u toku bez dostavljanja obrazloženja ponuđačima.

 

•             Ponuda iz tehničkih razloga sa priloženom dokumentacijom ne treba da prelazi veličinu od 5MB.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: