Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga izrade projekta za pristupnu saobraćajnicu sa pratećom infrastrukturom (faza 2) na lokaciji kod Jelšingrada, formiranja građevinskih parcela na osnovu Izmjene Regulacionog plana za Poslovnu zonu Ramići-Banja Luka, izrade urbanističko tehničkih uslova za priključnu saobraćajnicu na osovinu 2 u Poslovnoj zoni Ramići-Banja Luka

Datum objave: 18.05.2023. 13:52