Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(pregovarački postupak) Nabavka usluga održavanja laboratorijskog informacionog sistema (LIS)

Datum objave: 19.05.2023. 14:11 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 19.05.2023.
INFORMACIJE O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE
OBAVJEŠTENJA O NABAVCI

87-4-2-70-20-3/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv DOM ZDRAVLJA BIJELJINA
IDB/JIB 4400379180003
Kontakt osoba/Služba za kontakt Slaviša Mićić
Adresa Srpske vojske 53
Poštanski broj 76300 Bijeljina (sp bl)
Opština/Grad Bijeljina (Bijeljina)
Telefon (055) 415-111
Faks (055) 415-190
Elektronska pošta domzdravljabijeljina@gmail.com
Internet adresa www.dzbijeljina.com

I 2. Adresa za prijem zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 4. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 4.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 4.b. Nivo

Grad,Bijeljina

I 4.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 5. Zajednička nabavka

Ne

I 6. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Kompjuterske i uz njih vezane usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Održavanje laboratorijskog informacionog sistema (LIS).

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Održavanje laboratorijskog informacionog sistema (LIS).

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 72267000-4 Usluge održavanja i popravaka softvera

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u TD.

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

15000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Dom zdravlja Bijeljina, Srpske vojske 53, 76300 Bijeljina.

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Ograničenja za učešće

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ekonomska i finansijska sposobnost

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji.

III 7. Rezervisan ugovor

Ne

III 8. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 8.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 8.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci

IV 2. Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Član 21. Stav (1) Tačka c)

IV 2.a. Broj postupka koji je prethodio ovom postupkuIV 3. Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Informacioni sistem je nabavljen od "MEDICOM" D.O.O. Bijeljina. Svi zainteresovani ponuđači mogu uzeti
učešće u predmetnom postupku pod uslovom da prethodno nabave pismenu saglasnost vlasnika navedenog
informacionog sistema za njegovo održavanje u 2023. godini, koje je potrebno dostaviti u njihovim ponudama, na
način kako je to navedeno tenderskom dokumentacijom.

IV 4. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 5. Uslovi preuzimanja/prijem zahtjeva za učešće

IV 5.a. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije za zahtjev za učešće

31.05.2023.

IV 5.b. Rok za prijem zahtjeva za učešće

31.05.2023. 10:00
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
87-4-2-70-20-3/23
PODIJELI: