Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje aukcije) Nabavka usluga za elektro službu, lotovi: 1, 2, 3, 4

Datum objave: 25.05.2023. 10:28 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 25.05.2023.
OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

1309-1-2-17-4-26/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv RUDNIK MRKOG UGLJA "ABID LOLIĆ" D.O.O. TRAVNIK-BILA
IDB/JIB 4236078160002
Kontakt osoba Adnan Zolota
Adresa Dolac bb
Poštanski broj 72281 Han Bila (bhp sa)
Općina/Grad Travnik
Telefon (030) 562-400
Faks (030) 562-404
Elektronska pošta rmubila@bih.net.ba
Internet adresa www.rmuabidlolic.com

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Traženje i vađenje uglja i drugih čvrstih goriva

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Poništava se

Svi lotovi

II 2.a-1. Redni brojevi lotova koji se poništavaju

1,2,3,4

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Usluge za elektro službe

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge za elektro službu

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 14000000-1 Rudarstvo, obični metali i pripadajući proizvodi

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 4. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 8. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 1. Defektaža i remont elektro motora 500 V

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Lot 1. Defektaža i remont elektro motora 500 V

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 14000000-1 Rudarstvo, obični metali i pripadajući proizvodi

II Ukupna količina ili obim ugovora

stavka, kom

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

66000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Defektaža i remont elektro motora 500 V

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


VII 1. Datum poništenja

19.05.2023.ANEKS E


Broj lota koji se poništava

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 2. Defektaža i remont elektromotora 380V

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Lot 2. Defektaža i remont elektromotora 380V

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 14000000-1 Rudarstvo, obični metali i pripadajući proizvodi

II Ukupna količina ili obim ugovora

stavka,kom

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

24750,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

RMU "Abid Lolić" d.o.o. Travnik-Bila, Dolac bb

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


VII 1. Datum poništenja

19.05.2023.ANEKS E


Broj lota koji se poništava

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 3. Električna mjerenja

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Lot 3. Električna mjerenja

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 14000000-1 Rudarstvo, obični metali i pripadajući proizvodi

II Ukupna količina ili obim ugovora

stavka,kom

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

37500,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

RMU "Abid lolić" d.o.o. Travnik-Bila, Dolac bb

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


VII 1. Datum poništenja

19.05.2023.ANEKS E


Broj lota koji se poništava

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 4. Ispitivanje ommetara i mašina za miniranje

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Lot 4. Ispitivanje ommetara i mašina za miniranje

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 14000000-1 Rudarstvo, obični metali i pripadajući proizvodi

II Ukupna količina ili obim ugovora

stavka, kom

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

6000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

RMU "Abid Lolić" d.o.o. Travnik-Bila, Dolac bb

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


VII 1. Datum poništenja

19.05.2023.
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1309-1-2-17-4-26/23
PODIJELI: