Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga obaveznog osiguranja od autoodgovornosti i potpunog kasko osiguranja 10 novonabavljenih službenih vozila

Datum objave: 29.05.2023. 08:41 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 26.05.2023.
OBAVIJEST O NABAVI

1415-7-2-59-3-84/23


ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv POREZNA UPRAVA FEDERACIJE BIH
IDB/JIB 4200575050089
Kontakt osoba/Služba za kontakt Selma Osmanagić-Klico
Adresa Husrefa Redžića 4
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 289-800
Faks (033) 289-939
Elektronička pošta javnenabavke@fpu.gov.ba
Internet adresa www.pufbih.ba

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz članka 4. stavak (1) točka a) ZJN

I 5.b. Razina

Entitetska razina,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankarske i investicijske usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 2.d. Obrazloženje nedjeljenja postupka na lotove

U skladu s članom 16. Zakona o javnim nabavkama predmetni postupak javne nabavke nije podijeljen na lotove, jer isto ne
bi bilo svrsishodno u konkretnom slučaju zbog istovrsne nabavke. Dakle, nabavka nije podijeljena na LOT-ove jer ista ne
može biti rezultat dijeljenja predmeta nabavke u posebne srodne cjeline koje bi se kao takve označile u ovoj tenderskoj
dokumentaciji (predmeti unutar lota moraju biti što sličniji, homogeni i pripadati istoj skupini, a što u konkretnom slučaju
nije primjenjivo), posebno cijeneći da se radi o uslugama koje imaju isti CPV kod i ne mogu dalje biti predmet daljeg
dijeljenja unutar iste grupe.

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuditelja sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

26000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Usluga obaveznog osiguranja od autoodgovornosti i potpunog kasko osiguranja 10 novonabavljenih službenih vozila

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

„Usluga obaveznog osiguranja od autoodgovornosti i potpunog kasko osiguranja 10 novonabavljenih službenih vozila“
(Toyota Yaris).

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66000000-0 Financijske i osigurateljne usluge
Dodatni predmet(i) 66514110-0 Usluge osiguranja motornih vozila

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

U skladu sa Tenderskom dokumentacijom

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sjedište Središnjeg ureda Ugovornog organa, adresa: Husrefa Redžića broj 4., 71000 Sarajevo
Sva vozila obuhvaćena predmetnom tenderskom dokumentacijom su registrovana kod Ministarstva unutrašnjih poslova
Kantona Sarajevo.

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Plaćanja će se vršiti putem trezora Federalnog ministarstva financija-finansija iz Budžeta Porezne uprave Federacije BiH, u
roku ne dužem od 60 (šezdeset) dana od dana prijema potpune fakture, po izvršenju pojedinačnog ugovora.

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Nema

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

U skladu sa Tenderskom dokumentacijom

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

U skladu sa Tenderskom dokumentacijom

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

U skladu sa Tenderskom dokumentacijom

III 9. Rezervirani ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 2.a. Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 60,00 %
2 Osigurane sume za smrt i trajni invaliditet 40,00 %

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

04.06.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 6. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 7. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 12.06.2023. 08:30

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Porezna uprava Federacije BiH – Središnji ured, ul. Husrefa Redžića broj 4.,
71000 Sarajevo
Datum i vrijeme 12.06.2023. 09:00


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kontakt osoba Selma Osmanagić-Klico
Adresa Husrefa Redžića 4
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 289-800
Faks (033) 289-939
Elektronička pošta javnenabavke@fpu.gov.ba
Internet adresa www.pufbih.ba

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Selma Osmanagić-Klico
Adresa Husrefa Redžića 4
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 289-800
Faks (033) 289-939
Elektronička pošta javnenabavke@fpu.gov.ba
Internet adresa www.pufbih.ba
 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: