Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(pregovarački postupak) Nabavka usluga servisiranja i održavanja helikoptera ANSAT

Datum objave: 30.05.2023. 14:35 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 30.05.2023.
INFORMACIJE O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE
OBAVJEŠTENJA O NABAVCI

348-4-2-135-20-1/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA REPUBLIKE SRPSKE
IDB/JIB 4401630930005
Kontakt osoba/Služba za kontakt Danilo Novaković
Adresa Bulevar Desanke Maksimović 4
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 334-365
Faks (051) 334-395
Elektronska pošta umf@mup.vladars.net
Internet adresa www.mup.vladars.net

I 2. Adresa za prijem zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 4. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 4.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 4.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 4.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 5. Zajednička nabavka

Ne

I 6. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge održavanja i popravki

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka usluga servisiranja i održavanja helikoptera ANSAT

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka usluga servisiranja i održavanja helikoptera ANSAT

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50212000-4 Usluge popravaka i održavanja helikoptera

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u tenderskoj dokumentaciji

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

257000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u tenderskoj dokumentaciji

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Kao u tenderskoj dokumentaciji

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 2. Ograničenja za učešće

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 3. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 5. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Rezervisan ugovor

Ne

III 8. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 8.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 8.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci

IV 2. Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Član 21. Stav (1) Tačka c)

IV 2.a. Broj postupka koji je prethodio ovom postupkuIV 3. Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Na osnovu Zakona o slobodi pristupa informacijama u BiH („Sl. glasnik BiH“, br. 28/00, 45/06, 102/09, 62/11 i
100/13) MUP Republike Srpske je zahtijevao, od Direkcije za civilno vazduhoplovsstvo BiH (BHDCA), podatke o
organizacijama odobrenim od strane BHDCA za održavanje helikoptera Ansat u skladu sa članovima 75. i 76.
Zakona o vazduhoplovstvu BiH. Rješenjem o pristupu informacijama br. 1-2-50-422-1/23 od dana 10.05.2023. godine,
BHDCA je u cjelosti odobrila pristup informacijama i dostavila slijedeće:
1. U skladu sa članom 75. Zakona o vazduhoplovstvu BiH, BHDCA nije odobrila organizaciju za održavanje,
koja u svom trenutnom obimu odobrenja ima ANSAT helikoptere.
2. U skladu sa članom 76. Zakona o vazduhoplovstvu BiH, BHDCA je izdala Uvjerenje o priznavanju odobrenja,
organizaciji za održavanje JSC „UVT Aero“, Airport Bugulma Republic of Tatarstan, Russian Federation, 42323, pod
brojem reference E7.145.R.0001/1, koja je u BHDCA podnijela zahtjev, i koja u svom trenutnom obimu odobrenja
posjeduje ANSAT helikopter.
Uzimajući u obzir gore navedene činjenice, smatramo da je potrebno provesti pregovarački postupak javne nabavke
bez objave obavještenja o nabavci sa ponuđačem JSC „UVT Aero“, Airport Bugulma Republic of Tatarstan, Russian
Federation, 42323, a sve u skladu sa članom 21. stav (1) tačka c) Zakona o javnim nabavka BiH, kada se zbog suštinskih,
dokazivih tehničkih ili umjetničkih razloga, ili iz razloga koji se odnose na zaštitu ekskluzivnih prava, ugovor
može dodijeliti samo određenom dobavljaču.

IV 4. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 5. Uslovi preuzimanja/prijem zahtjeva za učešće

IV 5.a. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije za zahtjev za učešće

06.06.2023.

IV 5.b. Rok za prijem zahtjeva za učešće

06.06.2023. 11:00
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: