Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje aukcije) Nabavka usluga sječe i izrade šds, transporta šds od panja do stovarišta na šumskim kamionskim putevima, popravke i izgradnje traktorskih puteva (vlaka), te izgradnje premosnica u odjelu 35 PJ Crni Vrh, RJ Gozna, 52/2 PJ Crni Vrh, RJ Gozna, 12 PJ Jošavka, RJ Gozna, 206/1 PJ Velika Ukrina, RJ Snjegotina, 3/2 PJ Jošavka, RJ Bjeljevine, lot 3

Datum objave: 31.05.2023. 12:35 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 31.05.2023.
OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

2959-1-2-13-4-30/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ŠUMSKO GAZDINSTVO ''BANJA LUKA'' BANJA LUKA
IDB/JIB 4400632340241
Kontakt osoba Nikola Pećanac
Adresa Ive Andrića br. 6
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 213-543
Faks (051) 213-539
Elektronska pošta banjaluka@sumers.org
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?


Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Poništava se

Jedan lot

II 2.a-1. Redni brojevi lotova koji se poništavaju

3

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka usluga u šumarstvu na području ŠG "Banja Luka", Banja Luka.

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet nabavke su usluge sječe i izrade šds, transporta šds od panja do stovarišta na šumskim kamionskim
putevima, popravke i izgradnje traktorskih puteva (vlaka), te izgradnje premosnica u odjelu 35 PJ „Crni Vrh“, RJ
„Gozna“, odjelu 52/2 PJ „Crni Vrh“, RJ „Gozna“, odjel 12 PJ „Jošavka“, RJ „Gozna“, odjelu 206/1 PJ „Velika Ukrina“, RJ
„Snjegotina“, i u odjelu 3/2 PJ „Jošavka“, RJ „Bjeljevine“ u ime JPŠ „Šume Republike Srpske“ a.d. Sokolac.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77000000-0 Usluge u oblasti poljoprivrede, šumarstva, hortikulture, akvakulture i pčelarstva
Dodatni predmet(i) 77200000-2 Šumarske usluge

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 4. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

III 8. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka usluga u šumarstvu na području ŠG "Banja Luka", Banja Luka.

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet nabavke su usluge sječe i izrade šds, transporta šds od panja do stovarišta na šumskim kamionskim
putevima i popravke traktorskih puteva (vlaka) u odjelu 3/2 PJ „Jošavka“, RJ „Bjeljevine“ za potrebe ŠG "Banja
Luka", Banja Luka.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77200000-2 Šumarske usluge

II Ukupna količina ili obim ugovora

43.101,25

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

43101,25

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema TD.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

U odjelu 3/2 PJ „Jošavka“, RJ „Bjeljevine“.

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


VII 1. Datum poništenja

15.05.2023.
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: