Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(aukcija) Nabavka usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije

Datum objave: 31.05.2023. 12:43 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 31.05.2023.
OBAVIJEST O NABAVI

1370-7-2-320-3-216/23


ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB 4200693920055
Kontakt osoba/Služba za kontakt Željko Brekalo
Adresa Maršala Tita 25
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 278-355
Faks
Elektronička pošta sanela.mahmutovic@cbbh.ba
Internet adresa www.cbbh.ba

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravna osoba iz članka 4. stavak (1) točka b) ZJN

I 5.b. Razina

Državni nivo

I 5.c. Djelatnost


Ostalo

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge čišćenja zgrada i upravljanje imovinom

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

4

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Redovna preventivna i vanredna dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija, za potrebe Centralne banke Bosne i Hercegovine, u
skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90000000-7 Usluge u području otpadnih voda, otpada, čišćenja i okoliša

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Plaćanje izabranom ponuđaču će se vršiti u roku od 15 dana od dana prijema fakture/faktura na temelju zaključenog
ugovora

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Ne

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Ponuđač je dužan u svrhu dokazivanja sposobnosti obavljanja profesionalne djelatnosti (čl 46. ZJN) dokazati da je registriran
za obavljanje djelatnosti u vezi sa predmetom nabave. U tom smislu, kao dokaz će se u obzir uzeti odgovarajuće Rješenje o
upisu u sudski registar ili aktualni izvod iz sudskog registra ili drugi ekvivalentan dokument, kojim se potvrđuje da je
ponuđač registriran za obavljanje profesionalne djelatnosti. Dokazi koji se dostavljaju moraju biti originali ili ovjerene kopije
sa datumom ovjere ne starijim od 3 mjeseca računajući od dana predaje ponude.

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

Ne traži se.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Ne traži se.

III 9. Rezervirani ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

12.06.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 7. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 12.06.2023. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Maršala Tita 25, Sarajevo
Datum i vrijeme 12.06.2023. 13:00


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1 – DDD - CU

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Redovna preventivna dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija, za potrebe Centralnog ureda Centralne banke Bosne i
Hercegovine

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90921000-9 Usluge dezinfekcije i uništavanja štetočina

III Ukupna količina ili obim ugovora
kao u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 12.06.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 12.06.2023. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 12.06.2023. 13:00ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2 – DDD - GJM

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Vanredna dezinfekcija, za potrebe Centralne banke Bosne i Hercegovine – Glavne jedinice Mostar

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90921000-9 Usluge dezinfekcije i uništavanja štetočina

III Ukupna količina ili obim ugovora
kao u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3600,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mostar

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 12.06.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 12.06.2023. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 12.06.2023. 13:00ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 3 – DDD - FB

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Redovna preventivna dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija, za potrebe Centralne banke Bosne i Hercegovine - Filijale Brčko

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90921000-9 Usluge dezinfekcije i uništavanja štetočina

III Ukupna količina ili obim ugovora
kao u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Brčko

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 12.06.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 12.06.2023. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 12.06.2023. 13:00ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 4 – DDD - FP

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Redovna preventivna i vanredna dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija, za potrebe Filijale Centralne banke Bosne i
Hercegovine na Palama

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90921000-9 Usluge dezinfekcije i uništavanja štetočina

III Ukupna količina ili obim ugovora
kao u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

341,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Pale

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 12.06.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 12.06.2023. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 12.06.2023. 13:00
 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: