Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje aukcije) Nabavka usluga čišćenja poslovnih objekata PJD Gradačac, za potrebe Podružnice Elektrodistribucija Tuzla

Datum objave: 01.06.2023. 10:38 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 01.06.2023.
OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

1426-1-2-130-4-146/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv PODRUŽNICA ELEKTRODISTRIBUCIJA TUZLA
IDB/JIB 4200225150056
Kontakt osoba Ermin Šljivak
Adresa Rudarska 38
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 304-392
Faks (035) 304-355
Elektronska pošta j.mujic@epbih.ba
Internet adresa www.epbih.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Električna energija

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

OP EDTZ-46/22 – Usluge čišćenja poslovnih objekata PJD Gradačac, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“ Tuzla.

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

OP EDTZ-46/22 – Usluge čišćenja poslovnih objekata PJD Gradačac, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“ Tuzla.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90919200-4 Usluge čišćenja kancelarija

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

DEFINISANO U TD

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

DEFINISANO U TD

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

DEFINISANO U TD

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 4. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 8. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabavke:
Komisija za nabavku je, na osnovu ukupne ocjene ponuda, po kriteriju „najniža cijena“, predložila izbor društva „B-S
SISTEM“–Servis za čišćenje i održavanje objekata, Vlasnik: Beširević Smajil kao najpovoljnijeg ponuđača sa ponudom u
iznosu od 8.998,99 KM (bez PDV-a), te je donesena Odluka o izboru ponuđaču, broj: 03-77-2-4955-1/2023 od 13.03.2023.
godine.
Ponuđaču „B-S SISTEM“-Servis za čišćenje i održavanje objekata, Vlasnik: Beširević Smajil je dana 07.04.2023. godine poslan
prijedlog Ugovora na potpis. Ponuđač „B-S SISTEM“-Servis za čišćenje i održavanje objekata, Vlasnik: Beširević Smajil je dana
05.05.2023. godine, putem e-maila obavijestio Ugovorni organ da ne postoji finansijska opravdanost da potpišu ponuđeni
Ugovor, zbog čega od istog odustaju.
Ponuda drugoplasiranog ponuđača Obrtnička radnja: AGENCIJA „TOP CLEAN“ vl. Hodžić Edina, Gradačac u iznosu od
10.000,00 KM (bez PDV-a) je znatno veća od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku. Osigurana sredstva za predmetnu
nabavku iznose 9.000,00 KM (bez PDV-a).
S obzirom da je izabrani ponuđač odbio potpisati ponuđeni Ugovor, a kako u predmetnom postupku ponuda
drugoplasiranog ponuđača Obrtnička radnja: AGENCIJA „TOP CLEAN“ vl. Hodžić Edina, Gradačac iznosi 10.000,00 KM (bez
PDV-a) i znatno je veća od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku, Komisija za nabavku je predložila da se otvoreni
postupak javne nabavke, broj: OP EDTZ-46/22- Usluge čišćenja poslovnih objekata PJD Gradačac, za potrebe Podružnice
„Elektrodistribucija” Tuzla otkaže zbog dokazivih razloga koji su izvan kontrole Ugovornog organa i koji se nisu mogli
predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne nabavke, a sve u skladu sa članom 69. stav (3) Zakona o javnim nabavkama
(„Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14 i 59/22).

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

17.05.2023.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: