Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga postavljanja folija za zatamnjivanje stakala na službenim motornim vozilima

Datum objave: 01.06.2023. 11:16 / Izvor: Akta.ba, 30.05.2023.

30.05.2023. године. |

 

 

MUP RS

 

Broj: C/M-404-905/23

Datum: 30.5.2023.

Na osnovu člana 17. i člana 18. Zakona o javnim nabavkama BiH (Sl. Glasnik BiH br. 39/14 i 59/22) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (Sl. glasnik PC br. 115/18, 111/21, 15/22, 56/22 i 132/22), donosim,

 

POSEBNU ODLUKU

o pokretanju postupka javne nabavke usluga

 

Član 1.

Odobrava se pokretanje postupka javne nabavke usluga postavljanja folija za zatamnjivanje stakala na službenim motornim vozilima.

Član 2.

Ovom odlukom mijenja se i dopunjava plan nabavki MUP-a Republike Srpske za 2023.godinu, broj: S/M-404-2243/22 od 08.12.2022.godine. Okvirni datum pokretanja postupka je 29. Maj 2023. godine. Period trajanja ugovora je 12 mjeseci od dana zaključivanja ugovora.

Član 3.

Procijenjena vrijednost nabavke iz Člana 1. ove odluke iznosi do 6.000,00 KM bez PDV-a.

Izvor finansiranja je budžet Republike Srpske. Ugovorni organ predviđa zaključenje ugovora o nabavci usluga, (JPJH): 98300000 - 6, Razne usluge. Postupak javne nabavke se ne dijeli na lotove.

Član 4.

Realizaciju nabavke će provesti Uprava za materijalno finansijske i imovinske poslove Ministarstva putem direktnog sporazuma, u ekladu sa članom 90. Zakona o javnim nabavkama BiH i ostalim odredbama zakona i podzakonskih akata koje definšpu ovu vrstu postupka.

Član 5.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: