Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga održavanja vatrogasnih vozila i usluga održavanja vozila Organa Uprave

Datum objave: 01.06.2023. 16:20 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 01.06.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

430-1-2-28-3-74/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv GRAD ŽIVINICE
IDB/JIB 4209579210002
Kontakt osoba/Služba za kontakt Sead Đulović
Adresa Alije Izetbegovića 28
Poštanski broj 75270 Živinice (bhp sa)
Općina/Grad Živinice
Telefon (035) 743-300
Faks (035) 772-125
Elektronska pošta opcina.zivinice@bih.net.ba
Internet adresa www.opcinazivinice.org

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Grad,

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge održavanja i popravki

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

16350,43

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka usluga održavanja vatrogasnih vozila i Nabavka usluga održavanja vozila Organa Uprave

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Predmetna nabavka podrazumijeva nabavku usluga održavanja vatrogasnih vozila (Lot 1) i održavanje službenih vozila
Organa Uprave (Lot 2) u sukladu sa detaljnom specifikacijom predmetnih usluga datih u prilogu TD

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja
Dodatni predmet(i) 50112200-5 Usluge održavanja vozila

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kao u TD

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u TD

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

16.06.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 22.06.2023. 13:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Alije Izetbegovića br.28 - Grad Živinice, (mala sala za sastanke)
Datum i vrijeme 22.06.2023. 13:30


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka usluga održavanja vatrogasnih vozila - Lot 1

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Predmetna nabavka podrazumijeva nabavku usluga održavanja vatrogasnih vozila u skladu sa detaljnom specifikacijom
predmetnih usluga datih u prilogu ove TD

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50112200-5 Usluge održavanja vozila

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Kao u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

10367,52

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 98,00 %
2 Rok isporuke 2,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Grad Živinice

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 16.06.2023.
dokumentacije


VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 22.06.2023. 13:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 22.06.2023. 13:30


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka usluga održavanja vozila Organa Uprave -Lot 2

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Predmetna nabavka podrazumijeva nabavku usluga održavanja službenih vozila Organa Uprave u skladu sa detaljnom
specifikacijom predmetnih usluga datih u prilogu TD

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50112200-5 Usluge održavanja vozila

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Kao u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

5982,91

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 98,00 %
2 Rok isporuke 2,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Grad Živinice

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 16.06.2023.
dokumentacije


VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 22.06.2023. 13:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 22.06.2023. 13:30

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: