Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(izmjena aukcije) Nabavka usluga iznajmljivanja opreme za satelitsko praćanje vozila

Datum objave: 02.06.2023. 13:26 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 02.06.2023.
ISPRAVKA ZA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1339-7-2-174-8-297/23


Obavještenje koje se ispravlja

Broj obavještenja 1339-7-2-174-3-285/23
Datum objave obavještenja 24.05.2023.

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O
IDB/JIB 4263074140004
Kontakt osoba Midhad Arnautović
Adresa Radnička bb
Poštanski broj 77240 Bosanska Krupa (bhp sa)
Općina/Grad Bosanska Krupa
Telefon (037) 476-926
Faks (037) 476-929
Elektronska pošta javnenabavke@ussume.ba
Internet adresa ussume.ba

I 2. Ispravlja se sljedeće


Odjeljak V ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE dodaje se i glasi:
Shdono odredbama člana 56. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14 59/22),
zatim uputama iz Rješenja Ureda za razmatranje žalbi, Filijala Mostar broj: broj JN2-03-07-1-1062-7/23 od 26.05.2023.
godine i odredbama tačke 5) iz naslova"OSTALI PODACI" tenderske dokumentacije utvrđene u postupku javne nabavke
usluga i to putem konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za
LOT „Usluge iznajmljivanja opreme za satelitsko praćanje vozila“ evidencijski broj nabavke 021-1443-1/23 od 24.05.2023.
godine, ugovorni organ je izmijenio tendersku dokumentaciju utvrđenu za ovaj postupak javne nabavke, te je navedenu
izmjenu objavio na portalu www.ejn.gov.ba


 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: