Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(pregovarački postupak) Nabavka usluga profesionalne podrške i održavanja Poslovno Informacionog sistema za potrebe Univerziteta u Bihaću

Datum objave: 08.06.2023. 10:42 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 08.06.2023.
INFORMACIJE O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE
OBAVJEŠTENJA O NABAVCI

1128-4-2-18-20-2/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JU UNIVERZITET U BIHAĆU
IDB/JIB 4263100670009
Kontakt osoba/Služba za kontakt Damir Omerdić
Adresa Pape Ivana Pavla II 2/II
Poštanski broj 77000 Bihać (bhp sa)
Općina/Grad Bihać
Telefon (037) 222-022
Faks (037) 222-024
Elektronska pošta rektorat@unbi.ba
Internet adresa www.unbi.ba

I 2. Adresa za prijem zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 4. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 4.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 4.b. Nivo

Kantonalni nivo,Unsko-sanski kanton

I 4.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 5. Zajednička nabavka

Ne

I 6. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Kompjuterske i uz njih vezane usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Pružanje profesionalne podrška i održavanja Poslovno Informacionog sistema za potrebe Univerziteta u Bihaću

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 72210000-0 Usluge programiranja paketa programske podrške (softverskih paketa)

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

12 mjeseci

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

5982,90

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Pape Ivana Pavla II 2/2, 77000 Bihać

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 2. Ograničenja za učešće

kao u TD

III 7. Rezervisan ugovor

Ne

III 8. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 8.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 8.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci

IV 2. Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Član 21. Stav (1) Tačka c)

IV 2.a. Broj postupka koji je prethodio ovom postupkuIV 3. Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci iz razloga što računovodstveni program koji koristi ugovorni
organ, razvijen je od strane Infosys d.o.o Bosanska Krupa i predstavlja njihovo tehničko rješenje, pa je iz tih razloga tehnički
i zaštiti ekskluzivnih prava nemoguće i neizvodivo da usluge održavanja i pružanje podrške istog vrši drugi ponuđač, odnosno
koji nije razvio osnovni software. Nabavka usluge održavanja navedenog programskog paketa, između ostalog
podrazumjeva i nadogradnju (update) postojećih aplikacija, izmjene programskog koda, kao i izmjene u bazama podataka.

IV 4. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 5. Uslovi preuzimanja/prijem zahtjeva za učešće


IV 5.a. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije za zahtjev za učešće

14.06.2023.

IV 5.b. Rok za prijem zahtjeva za učešće

14.06.2023. 10:00

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: