Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga servisiranja klima uređaja u tehničkim i poslovnim prostorijama i vučnim vozilima

Datum objave: 08.06.2023. 12:37 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 08.06.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1050-7-2-146-3-75/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNO PREDUZEĆE ŽELJEZNICE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB 4200450270001
Kontakt osoba/Služba za kontakt Alen Džano, dipl.oec, tel: 033/477-600, fax: 033/650-030, e-mail:
alen.dzano@zfbh.ba
Adresa Musala 2
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 477-443
Faks (033) 650-030
Elektronska pošta dzeneta.pasichubjer@zfbh.ba
Internet adresa www.zfbh.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Željezničke usluge

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge održavanja i popravki

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 2.d. Obrazloženje nedjeljenja postupka na lotove

Iz razloga što efikasnije nabavke uz minimalno trošenja sredstava, a imajući u vidu da predmet nabavke u upotrebnom
fizičkom smislu je neodvojiva cijelina te da je specifičnost i srodnost usluga u predmetnoj nabavci jasno izražena, nije izvšena
podjela predmeta nabavke na lot-ove.

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

45000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Servisiranje klima uređaja u tehničkim i poslovnim prostorijama i vučnim vozilima

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Servisiranje klima uređaja u tehničkim i poslovnim prostorijama i vučnim vozilima

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50700000-2 Usluge popravaka i održavanja instalacija u zgradama

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

U skladu sa tehničkom specifikacijom koja je sastavni dio konkurentskog zahtjeva

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Centralna Radionica Rajlovac, zatim u tehničkim i poslovnim prostorijama stanica PI Mostar, PI Sarajevo, PI Zenica, PI Tuzla i
PI Bihać.

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Uslovi za učešće iz člana 46. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Uslovi za učešće iz člana 47. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Uslovi za učešće iz člana 48. i 50. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 2.a. Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 90,00 %
2 Uslovi i način plaćanja 5,00 %
3 Rok isporuke 5,00 %

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

18.06.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 27.06.2023. 11:45

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Javno Preduzeće Željeznice Federacije BiH d.o.o Sarajevo, ulica Musala broj 2,
sala za otvaranje ponuda
Datum i vrijeme 27.06.2023. 12:00

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: