Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka bankarskih usluga

Datum objave: 16.11.2016. 10:22 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 16.11.2016.OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

471-1-2-33-3-20/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA JAVNI FOND ZA DJEČIJU ZAŠTITU
IDB/JIB 4400323800009
Kontakt osoba Slaviša Mastilo
Adresa Jermenska 1a
Poštanski broj 76300 Bijeljina (sp bl)
Opština/Grad Bijeljina (Bijeljina)
Telefon (055) 216-041
Faks (055) 216-042
Elektronska pošta jfdz@teol.net
Internet adresa www.jfdz.org

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Socijalna skrb

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankarske i investicijske usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

5

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka bankarskih usluga


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka bankarskih usluga za potrebe JU Javnog fonda za dječiju zaštitu

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66000000-0 Finansijske usluge i usluge osiguranja
Dodatni predmet(i) 66110000-4 Bankarske usluge


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u TD

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

2.12.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 2.12.2016. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 2.12.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto JU Javni fond za dječiju zaštitu, ul. Jermenska 1a, 76300 Bijeljina


ANEKS A


I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Slaviša Mastilo
Adresa Jermenska 1a
Poštanski broj 76300 Bijeljina (sp bl)
Opština/Grad Bijeljina (Bijeljina)
Telefon (055) 490-328
Faks (055) 490-333
Elektronska pošta slavisa.mastilo@jfdz.org
Internet adresa www.jfdz.org


ANEKS B

Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka bankarske usluge za vođenje računa kod poslovne banke za redovno poslovanje

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66000000-0 Finansijske usluge i usluge osiguranja
Dodatni predmet(i) 66110000-4 Bankarske usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora

1

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Jedna godina

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Ponuđena kamatna stopa 40,00 %
2 Cijena 60,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

BijeljinaANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka bankarske usluge za vođenje računa kod poslovne banke za redovno poslovanje

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66000000-0 Finansijske usluge i usluge osiguranja
Dodatni predmet(i) 66110000-4 Bankarske usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora

1

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Jedna godina

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Ponuđena kamatna stopa 40,00 %
2 Cijena 60,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

BijeljinaANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka bankarske usluge za vođenje računa kod poslovne banke za redovno poslovanje

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66000000-0 Finansijske usluge i usluge osiguranja
Dodatni predmet(i) 66110000-4 Bankarske usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora

1

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Jedna godina

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Ponuđena kamatna stopa 40,00 %
2 Cijena 60,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

BijeljinaANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka bankarske usluge za vođenje računa kod posovne banke za redovno poslovanje

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66000000-0 Finansijske usluge i usluge osiguranja
Dodatni predmet(i) 66110000-4 Bankarske usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora

1

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Jedna godina

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Ponuđena kamatna stopa 40,00 %
2 Cijena 60,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

BijeljinaANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka bankarske usluge za vođenje transakcionog računa za obezbjeđenje gotovine za isplatu prava iz Zakona o
dječijoj zaštiti u Republici Srpskoj putem Pošta Srpske


II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66000000-0 Finansijske usluge i usluge osiguranja
Dodatni predmet(i) 66110000-4 Bankarske usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora

1

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Jedna godina

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Ponuđena kamatna stopa 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bijeljina, Banja Luka, Foča, Doboj i drugi gradovi u Republici Srpskoj

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: