Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga deminiranja na lokalitetu Buvavac-Ivanica

Datum objave: 06.02.2017. 12:23 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 06.02.2017.

OBAVIJEST O NABAVI

799-1-2-82-3-83/17ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB 4227248350007
Kontakt osoba Nada Pandža
Adresa Mile Budaka 106a
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 335-703
Faks (036) 335-787
Elektronička pošta sektor.nabave@ephzhb.ba
Internet adresa www.ephzhb.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao u Aneksu A - Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorsko ugovorno tijelo iz članka 5. ZJN

I 5.b. Razina

Entitetska razina,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Električna energija

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Arhitektonske usluge: inženjerske usluge i integralne inženjerske usluge, usluge prostornog planiranja i uređenja
pejzaža, slične naučne i tehničke konsultantske usluge, usluge tehničkog ispitivanja i analiza

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Usluge deminiranja na lokalitetu Buvavac - Ivanica

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge deminiranja na lokalitetu Buvavac - Ivanica, prema projektu ID-10663 izrađenom od strane Centra za uklanjanje mina
u BiH - BHMAC


II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90523300-2 Usluge čišćenja mina


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

4.130 kvadratnih metara

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

19824,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

NN vod Buvavac - Ivanica, 2 km južno od mjesta Bobovišta, općina Ravno, HNŽ

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok za izvršenje ugovorenih usluga po izdanoj narudžbenici je 60 (šezdeset) dana

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Plaćanje se vrši temeljem ispostavljenog računa, ovjerenog od strane ovlaštene osobe Ugovornog tijela, u roku od 30
(trideset) dana od dana ispostavljanja računa

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Obvezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 45. Zakona o javnim nabavama, a dokazi definiranii detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Ponuditelji moraju biti registrirani za obavljanje profesionalne djelatnosti koja je u vezi s predmetom nabave

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

a)ponuditelj posjeduje uspješno iskustvo u realizaciji najmanje 1 (jednoga) ugovora o uslugama koje su iste ili slične kao
predmetne, čija vrijednost nije manja od 15.000,00 KM bez PDV-a, a koji je realiziran tijekom prethodne 3 (tri) godine
računajući do datuma objave obavijesti o nabavi,
b)ponuditelj je akreditiran od strane Ministarstva civilnih poslova BiH za deminiranje metodom ručnog deminiranja.

III 8. Rezervirani ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabava?

Ne

IV 3.b. Može se osigurati/dostaviti zahtjev do

27.2.2017.

IV 3.c. Novčana naknada za preuzimanje tenderske dokumentacije

Ne

IV 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 6.3.2017. 11:30:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 6.3.2017. 12:00:00
Adresa i mjesto JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar, Uluca Mile Budaka 106a, 88000 Mostar


ANEKS A


I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kontakt osoba Nada Pandža
Adresa Mile Budaka 106a
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 335-726
Faks (036) 335-786
Elektronička pošta nada.pandza@ephzhb.ba
Internet adresa www.ephzhb.ba
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
799-1-2-82-3-83/17
PODIJELI: