Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga izrade idejnog projekta sanacije tablastih zatvarača na ustavi Krupa-SP CHE Čapljina

Datum objave: 10.02.2017. 09:23 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 10.02.2017.


OBAVIJEST O NABAVI

799-1-2-113-3-103/17ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB 4227248350007
Kontakt osoba Jasna Raspudić
Adresa Mile Budaka 106a
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 335-703
Faks (036) 335-787
Elektronička pošta sektor.nabave@ephzhb.ba
Internet adresa www.ephzhb.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao u Aneksu A - Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorsko ugovorno tijelo iz članka 5. ZJN

I 5.b. Razina

Entitetska razina,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Električna energija

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izrada idejnog projekta sanacije tablastih zatvarača na ustavi Krupa – SP CHE Čapljina

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izrada idejnog projekta sanacije tablastih zatvarača na ustavi Krupa – SP CHE Čapljina

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71242000-6 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

35.000,00 KM

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

35000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Čapljina, SP CHE Čapljina

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

3 (tri) mjeseca

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Plaćanje izvršenih usluga izvršit će se nakon završetka ugovorenih usluga u ugovorenom obimu u roku od 30 (trideset) dana
od dana ispostavljanja računa.

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Obvezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 45. Zakona o javnim nabavama, a dokazi definiranii detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Što se tiče profesionalne sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti u smislu čl. 46 Zakona, ponuditelji moraju biti
registrirani za obavljanje profesionalne djelatnosti koja je u vezi s predmetom nabave, odnosno ponuditelj mora biti
registiran za obavljanje poslova projektiranja.

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

Ne zahtijeva se.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

a) uspješno iskustvo u realizaciji najmanje 2 (dva) ugovora u posljednje tri (3) godine, čiji su karakter i kompleksnost
slični onima koji se odnose na predloženi ugovor. Pod sličnim uslugama Ugovorno tijelo podrazumjeva usluge projektiranja
izrade i/ili sanacije hidromehaničke opreme elektrane;
b) Ponuditelj raspolaže sa stručnim timom koji će neposredno vršiti ugovorene usluge, koji se sastoji od najmanje
dvije (2) osobe (od kojih će jedna od osoba biti imenovana za voditelja tima), u skladu sa sljedećim minimalnim kriterijima:
- najmanje jedan (1) diplomirani inženjer strojarstva/magistar inženjer strojarstva u radnom odnosu s položenim
stručnim ispitom i s najmanje 5 (pet) godina radnog staža u struci nakon položenog stručnog ispita, koji će biti imenovan za
voditelja tima;
- najmanje jedan (1) diplomirani inženjer građevinarstva/magistar inženjer građevinarstva s položenim stručnim
ispitom i s najmanje 5 (pet) godina radnog staža u struci nakon položenog stručnog ispita;

III 8. Rezervirani ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Da

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabava?

Ne

IV 3.b. Može se osigurati/dostaviti zahtjev do

2.3.2017.

IV 3.c. Novčana naknada za preuzimanje tenderske dokumentacije

Da

IV 3.c-1. Iznos novčane naknade u KM

23,40 KM (s uračunatim PDV-om)

IV 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 14.3.2017. 11:30:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 14.3.2017. 12:00:00
Adresa i mjesto Ul. Mile Budaka 106a Mostar

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija se može preuzeti svakog radnog dana od 08-14 h na adresi iz Odjeljka I uz prethodnu najavu na
telefon +387 36 335 717, fax. +387 36 335 773, počevši od dana objave obavijesti o nabavi na portalu javih nabava do
02.03.2017. godine.
Za preuzimanje tenderske dokumentacije plaća se iznos od 23,40 KM (s uračunatim PDV-om).
Prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije zainteresirani ponuditelji su dužni predočiti dokaz o uplati nepovratne
naknade od 23,40 KM (s uračunatim PDV-om) na žiro račun Ugovornog tijela broj 3381002200811294 (za uplate u KM) ili
broj 501 0120-48-06-003539 (za uplate u EUR-ima) BIC: UNCRBA22XXX, IBAN:BA393380604800353987 kod UniCredit Bank
d.d., Ul. Kardinala Stepinca bb, Mostar, s naznakom "Izrada idejnog projekta sanacije tablastih zatvarača na ustavi Krupa –
SP CHE Čapljina“.
Tenderska dokumentacija dostavlja se na pisani zahtjev ponuditelja, na jedan od sljedećih načina koji zahtjeva zainteresirani
ponuditelj:
• Osobno preuzimanje u prostorijama ugovornog tijela
• Putem pošte (preporučena pošiljka s povratnicom običnom ili brzom poštom (u slučaju da se dostavljanje vrši brzom
poštom troškove dostavljanja snosi ponuditelj)
• Putem elektroničke pošte
Svi zainteresirani ponuditelji imaju pravo uvida u tendersku dokumentaciju prije otkupa.
Uvid će se omogućiti svakom zainteresiranom ponuditelju koji dostavi pisani zahtjev, na jedan od sljedećih načina koji
zahtjeva ponuditelj:
• U prostorijama ugovornog tijela
• Dostavljanjem poštom preporučeno s povratnicom i
• Dostavljanjem elektroničkom poštom u zaštićenom, nepromjenjivom obliku.
Dostavljanje tenderske dokumentacije na uvid ne znači da je zainteresirani ponuditelj otkupio tendersku dokumentaciju i
neće se smatrati sudionikom u predmetnom postupku dok istu ne otkupi.


ANEKS A


I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kontakt osoba Jasna Raspudić, tel. +387 36 335 717, fax. +387 36 335 773, e-mail:
jasna.raspudic@ephzhb.ba
Adresa Mile Budaka 106a
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 335-717
Faks (036) 335-773
Elektronička pošta sektor.nabave@ephzhb.ba
Internet adresa www.ephzhb.ba
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
799-1-2-113-3-103/17
PODIJELI: