Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(MK) Nabavka usluga čišćenja i sanitacije

Datum objave: 14.02.2017. 10:44 / Izvor: Official Journal of the European Union, 14.02.2017.

bivša jugoslavenska Republika Makedonija-Skopje: Usluge čišćenja i sanitacije

2017/S 031-057044

Poziv na nadmetanje

Usluge

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Pension and Disability Insurance Fund of Macedonia
St 23 Oktomvri No 11
Na pažnju (osoba za kontakt): Fatime Nexhipi
1000 Skopje
bivša jugoslavenska republika Makedonija
Telefon: +389 23250466
E-pošta: Fatime.Nexhipi@piom.com.mk
Telefaks: +389 23162275

Internetska adresa(e):

Glavna adresa javnog naručitelja: http://piom.com.mk

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

90900000

Opis
Usluge čišćenja i sanitacije.

Odjeljak IV.: Postupak

IV.3)Administrativni podaci
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Rok za dostavu zahtjeva za dokumentaciju ili za pristup dokumentaciji: 22.2.2017 - 15:30
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
28.2.2017 - 10:00
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
Bilo koji službeni jezik EU

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: