Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga eksterne revizije finansijskog izvještaja Fonda memorijala za 2016. godinu

Datum objave: 14.02.2017. 15:02 / Izvor: Akta.ba, 13.02.2017.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

KANTON SARAJEVO

FOND MEMORIJALA

FOND KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU I OČUVANJE

GROBAIJA ŠEHIDA I POGINULIH BORACA, MEMORIJALNIH CENTARA I

SPOMEN-OBILJEŽJA ŽRTAVA GENOCIDA

 

Broj -.13-14-02-66/17

Sarajevo, 10.02.2017.godine

 

Na osnovu člana 6. Odluke o osnivanju Fonda Memorijala ( „ Službene novine Kantona Sarajevo", br.28/04, 9/06 i 31/07), člana 12. Statuta Fonda Memorijala ( „ Službene novine Kantona Sarajevo", broj:7/05), člana 18. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH br. 39/14), člana 4. stav 3. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma, a u skladu sa ukazanom potrebom, donosim

 

ODLUKU

O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

 

I

Ugovor za javnu nabavku: „ Usluge eksterne revizije finansijskog izvještaja Fonda memorijala za 2016. godinu" , dodijelit će se putem direktnog sporazuma propisanog Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH br. 39/14) i podzakonskim aktima za njegovo provođenje.

 

II

Procijenjena vrijednost ugovora iznosi 5.600,00 KM bez uračunatog PDV-a.

 

III

Sredstva za realizaciju ugovora koristiće se iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2017. godinu, sa pozicije Fonda memorijala.

 

IV

Sektor za pravne, ekonomske i opće poslove, pripremit će svu potrebnu dokumentaciju za provođenje postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma.

 

Direktor

Nurudin Džiho, dipl.pravnik

 

spec.pdf

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: