Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje postupka) Nabavka usluga izrada tehničke dokumentacije za sanaciju, restauraciju i konzervaciju graditeljske cjeline Konak

Datum objave: 15.02.2017. 12:13 / Izvor: Akta.ba, 07.02.2017.

SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE

 

Broj. 01-16-1-11372-39/16

Datum 06.02.2017

 

Na osnovu člana člana 100. stav (3) i člana 64. stav [1) tačka b) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH" broj 39/14) i člana 10. stav (5) i (7) Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine (broj 01-02-1-2093-34/13 od 24.09.2014. godine),a postupajući po nalogu iz Rješenja Ureda za razmatranje žalbi BiH broj JN2-01-07-1-711-7/16 od 26.01.2017 godine i žalbe ponuđača „URBING" doo( grupe ponuđača URBING doo. ARHIPLUS doo  I ZAGREBINSPEKT doo) izjavljene protiv Odluke Ugovornog organa Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine broj 01-16-11-1606-27/16 od 05.12.2016. godine, direktor Službe uz saglasnost oba zamjenika direktora donosi:

 

ODLUKU

 

Član 1.

Poništava se postupak javne nabavke , iz razloga propisanih članom 69. stav 3) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

Član 2.

Za izvršenje ove Odluke zadužuje se i ovlašćuje Odsjek za finansijsko-materijaline poslove, Odsjek za arhitektonsko-građevinske poslove i Odsjek za elektroniku Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine.

Član 3.

Ova Odluka će se dostaviti svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke u skladu sa članom 100. stav 3) Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

Obrazloženje

Ured za razmatranje žalbi BiH je aktom broj JN2-01.-07-1-711-7/16 od dana 26.01.2017.godine, donio Rješenje kojim se žalba ponuđača „URBING" doo (grupe ponuđača URBING doo,ARHIPLUS doo I ZAGREBINSPEKT doo) u postupku javne nabavke izrade projekta sanacije,restauracije i konzervacije graditeljske cjeline „Konak" odbija kao neosnovana i kojom se odbija zahtjev za nadoknadu naknade za pokretanje žalbenog postupka.

S tim u vezi, a poštujući razloge propisane članom 69. stav 3) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, odnosno iz drugih dokazanih razloga koji su izvan kontrole Ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne nabavke, Ugovorni organ je riješio u dispozitivu ove Odluke.

 

PRAVNA POUKA:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Uredu za razmatranje žalbi putem ugovornog organa u roku od 10 (deset] dana od dana prijema ove Odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: