Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga dugoročnog kreditnog zaduženja

Datum objave: 16.02.2017. 15:27 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 16.02.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

273-1-2-14-3-46/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA REPUBLIKE SRPSKE
IDB/JIB 4400965150008
Kontakt osoba Ivana Dardić
Adresa Zdrave Korde 8
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 249-100
Faks (051) 216-595
Elektronska pošta fzors@zdravstvo-srpske.org
Internet adresa www.zdravstvo-srpske.org

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankarske i investicijske usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

4

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Dugoročno kreditno zaduženje

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Dugoročno kreditno zaduženje Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske


II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66000000-0 Finansijske usluge i usluge osiguranja


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

28.3.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 28.3.2017. 11:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 28.3.2017. 11:15:00
Adresa i mjesto Sala za sastanke u prizemlju


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

kreditna sredstva u iznosu 5.000.000

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66113000-5 Usluge odobravanja kredita

III Ukupna količina ili obim ugovora

navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

7128389,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

navedeno u TD

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

navedeno u TDANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

kreditna sredstva u iznosu 5.000.000

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66113000-5 Usluge odobravanja kredita

III Ukupna količina ili obim ugovora

navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

7128389,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

navedeno u TD

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

navedeno u TDANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

kreditna sredstva u iznosu 3.500.000

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66113000-5 Usluge odobravanja kredita

III Ukupna količina ili obim ugovora

navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4989872,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

navedeno u TD

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

navedeno u TDANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

kreditna sredstva u iznosu 3.700.000

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66113000-5 Usluge odobravanja kredita

III Ukupna količina ili obim ugovora

navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

5275008,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

navedeno u TD

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

navedeno u TDINTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name Health Insurance Found of Republic of Srpske
UIN 4400965150008
Contact person Ivana Dardić
Address Zdrave Korde 8
Postal code 78000 Banja Luka (sp)
Municipality/City Banja Luka
Telephone (051) 249-100
Fax number (051) 216-595
Email address fzors@zdravstvo-srpske.org
Website address www.zdravstvo-srpske.org

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

The Legal entity referred to in the Article 4 (1), subsection b) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Entity level,Republika Srpska

I 3.c. Main activity of contracting authority

Other

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Services, Financial services: Insurances services, Banking and investment services

II 1.a. Title of the object of the contract

loang-term loan

II 1.b. Description of the object of the contract

in TD

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)


Main vocabulary
Code Description
Main object 66000000-0 Financial and insurance services

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract

in TD

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b. Obtainable until

28.3.2017.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

No

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 28.3.2017. 11:00:00
Address and place as in I 1.

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
273-1-2-14-3-46/17
PODIJELI: