Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga šljunčanja puteva uz kanale zapadnog i istočnog dijela hidromelioracionog sistema i komesacionom području Bijeljina III i IV, kao i na ostalim mjestima po posebnom nalogu naručioca u m3

Datum objave: 20.02.2017. 12:48 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 20.02.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

211-7-2-7-3-1/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNO PREDUZEĆE "VODE"
IDB/JIB 4400425550007
Kontakt osoba Ranka Tomić
Adresa Miloša Crnjanskog 16
Poštanski broj 76300 Bijeljina (sp bl)
Opština/Grad Bijeljina (Bijeljina)
Telefon (055) 226-830
Faks (055) 203-238
Elektronska pošta jpvode@gmail.com
Internet adresa

I 2. Adresa preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo


Grad,Bijeljina

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Šljunčanje puteva uz kanale zapadnog i istočnog dijela hidromelioracionog sistema i komesacionom području
Bijeljina III i IV, kao i na ostalim mjestima po posebnom nalogu naručioca u m3


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Šljunčanje puteva uz kanale zapadnog i istočnog dijela hidromelioracionog sistema i komesacionom području
Bijeljina III i IV, kao i na ostalim mjestima po posebnom nalogu naručioca u m3

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50230000-6 Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge vezane za drumski saobraćaj i drugu opremu


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema TD

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

42735,04

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

HMS Bijeljina II, Bijeljina III i IV

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Od dana uvođenja u posao do kraja 2017.godine

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Prema TD

III 4. Ograničenja za učešće

Prema TD

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Prema TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Prema TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Prema TD06

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

6.3.2017.

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 6.3.2017. 09:30:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 6.3.2017. 10:00:00
Adresa i mjesto JP VODE Bijeljina, ul. Miloša Crnjanskog 16

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija se preuzima u skladu sa članom 55 ZJN BiH. Uz zahtjev je neophodno predati dokaz o
predthodnoj uplati iznosa od 15,00 KM za tendersku dokumentaciju na broj: 554-001-00000598-33 (kod Pavlović
Interantional bank AD Bijeljina) za nazivom javne nabavke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
211-7-2-7-3-1/17
PODIJELI: