Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka internih ugostiteljskih usluga

Datum objave: 06.03.2017. 09:41 / Izvor: Akta.ba, 28.02.2017.

BOSNA I HERCEGOVINA

Agencija za zaštitu ličnih/osobnih podataka u Bosni i Hercegovini

S a r a j e v o

 

Broj:  UP1  06- 16-19-5-2/17

Dana: 28.02.2017 godine

 

 

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU  INTERNIH UGOSTITELJSKIH USLUGA

 

1. NAZIV UGOVORNOG ORGANA:

Agencija za zaštitu ličnih podataka u BiH

 

2. OPIS PREDMETA NABAVKE I TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

Nabavka internih ugostiteljskih usluga podrazumjeva služenje toplih napitaka, vode i  sokova u sljedećim količinama:

Negazirana voda 0,33l – 290 kom

Mineralna voda 0,25l  -20 kom

Espreso kafa -1.500 kom

Bosanska (domaća) kafa – 1.000 kom

Čaj – 500 kom

Sok 0,20 l – 60 kom

Usluga se vrši u sjedištu Agencije neposredno po narudžbi

 

3. PERIOD NA KOJI SE ZAKLJUČUJE UGOVOR

Ugovor se zaključuje na period od godinu dana.

 

4. KRITERIJ ZA IZBOR PONUDE U SKLADU SA ČLANOM 64. ZAKONA

Kriterij dodjele ugovora je najniža cijena.

Cijena uključuje sve usluge navedene po tačkom 2.ovog poziva.Ukupna cijena se računa sa PDV-OM.

 

5. USLOVI I ZAHTJEVI KOJE PONUĐAČI MORAJU ISPUNITI

U javnoj nabavci predmetnih usluga mogu učestvovati svi privredni subjekti koji ispunjavaju uslove iz člana 2. stav (1) tačka c) Zakona o javnim nabavkama, odnosno pravna i fizička lica, ili grupa takvih lica, koji na tržištu nude predmetne usluge i registrirani su za obavljanje predmetnih usluga.

Pored uredno napravljene ponude gdje su istaknute pojedinačne cijene i ukupne cijene sa PDV-OM, ponuđači su obavezni dostaviti fotokopiju ID I PDV broja.

 

6. PERIOD VAŽENJA PONUDE

Ponuda mora važiti najmanje 30 dana

 

7. NAČIN DOSTAVLJANJA PONUDE

Ponude se dostavljaju na protokol Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH, Vilsonovo šetalište 10, Sarajevo, soba 118.

 

8. DA LI SE UGOVOR ZAKLJUČUJE ZA JEDNOKRATNO RIJEŠENJE ILI NA PERIOD KOJI NE MOŽE BITI DUŽI OD TRI GODINE

Ugovor se zaključuje na period od 1 godinu.

 

9. KRAJNJI ROK ZA DOSTAVU PONUDA

Krajnji rok za dostavu ponuda je 02.3.2017. do 12 sati.

 

10. KONTAKT

Selma Maksumić, 033/726 294

 

                                                                                                                 

Direktor

Petar Kovačević

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
Specifikacija_ponude.doc
PODIJELI: