Dijelovi i oprema sa ugradnjom za motorna vozila marke Škoda Središnjeg ureda i RC Banja Luka (vozila u garantnom roku)

Datum objave: 18.01.2016. 10:07 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 18.01.2016.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

743-4-1-10-5-9/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BIH
IDB/JIB 4401711930000
Kontakt osoba ERVINA SAMARDŽIĆ
Adresa Bana Lazarevića bb
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Općina/Grad Banja Luka
Telefon (051) 335-100
Faks (051) 335-338
Elektronska pošta ervina.catak@uino.gov.ba
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Državni nivo

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?


Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Dodjeljuje se ugovor za

Jedan lot

II 2.b-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

1

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka dijelova i opreme sa ugradnjom za motorna vozila marke Škoda i VW Središnjeg ureda i RC Banja Luka (vozila u
garantnom roku)


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka dijelova i opreme sa ugradnjom za motorna vozila marke Škoda i VW Središnjeg ureda i RC Banja Luka (vozila u
garantnom roku)

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prevozu
Dodatni predmet(i) 34330000-9 Rezervni dijelovi za teretna vozila, furgone i automobile
  50112000-3 Usluge popravaka i održavanja vozila


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci

III 1.a. Da li je ovom pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci prethodio konkurs za izradu idejnog
rješenja?

Ne

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno ex ante obavještenje o transparentnosti?

Ne


ANEKS C2


Broj lota

1


a) Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Član 21. Stav (1) Tačka c)

b) Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Iz razloga što zbog ekskluzivnih prava samo ovlašteni servis može vršiti servis predmetnih vozila

c) Broj ponuđača sa kojima ste pregovarali

1

d) Naziv ponuđača sa kojima ste pregovarali

AUTOKOMERC V.S. DOOANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT I - Nabavka dijelova i opreme sa ugradnjom za motorna vozila marke Škoda Središnjeg ureda i RC Banja Luka (vozila u
garantnom roku)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka dijelova i opreme sa ugradnjom za motorna vozila marke Škoda Središnjeg ureda i RC Banja Luka (vozila u
garantnom roku)

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prevozu
34330000-9 Rezervni dijelovi za teretna vozila, furgone i automobile
Dodatni predmet(i)
50112000-3 Usluge popravaka i održavanja vozila

II Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

13675,20

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u TD

III Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Garancija za ugrađene dijelove 10,00 %
2 Operativni troškovi 10,00 %
3 Cijena 80,00 %

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORAIV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 AUTOKOMERC V.S. DOO 4400952840005 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

206476,40

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

19.12.2015.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

206476,40

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

206476,40

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

V 3. Dodatne informacije

Navedena cijena ugovora predstavlja okvirnu cijenu ugovora, dok će se Ugovorni organ prilikom realizacije ugovora kretati u
okviru procijenjene vrijednosti za predmetnu nabavku

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
743-4-1-10-5-9-16.pdf
PODIJELI: