Građevinski radovi na izradi šahte i priključaka u postojeću šahtu fekalne kanalizacije i izradi vodomjernog okna i priključaka na postojeću vodovodnu mrežu za objekta Boračka zgrada

Datum objave: 20.01.2016. 15:43 / Izvor: Akta.ba, 12.01.2016.

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA

OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE UGLJEVIK

2015. GODINA

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

RB

Opis i oznaka po JRJN

Vrsta postupka

i broj

obavještenja o

dodjeli

Ugovora sa

Portala javnih

nabavki

Podaci o dobavljaču

Osnovni elementi ugovora

Opis

izmjene

osnovnih

elemenata

Ugovora

Ostatak

vrijednosti

Ugovora

nakon

učinjene

izmjene

Datum zaključenja ugovora

Datum potpune realizacije ugovora

Napomena

6

Građevinski radovi na

izradi šahte i

priključaka u postojeću

šahtu fekalne

kanalizacije i izradi

vodomjernog okna i priključaka na postojeću vodovodnu mrežu za objekta Boračka zgrada ЈRЈN:45231300-8

Direktni sporazum 894-8-3-9/15

D.o.o.”Mont

Gradnja” Ugljevik 443074510002

Vrijednost: 5.104,80

KM

Rok: 15 dana od

uvođenja u posao

Plaćanje: po

ispostavljanju 

situacije garantni rok:: 2

godine

-

-

20.03.2015.

12.10.2015.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: