(izmjena ugovora) Usluge obezbjeđenja - iznajmljivanje alarma, instalacije i nadzor

Datum objave: 25.09.2019. 09:24 / Izvor: Official Journal of the European Union, 24.09.2019.

Bosna i Hercegovina-Sarajevo: Sigurnosne usluge za Delegaciju EU-a u Bosni i Hercegovini

2019/S 184-446825

Obavijest o izmjeni

Izmjena ugovora/koncesije tijekom njezina trajanja

Legal Basis:

Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Europska unija — Delegation of the European Union to Bosnia and Herzegovina
Skenderia 3A
Sarajevo
71000
Bosna i Hercegovina
Osoba za kontakt: Head of Delegation
E-pošta: RCE-tenders@eeas.europa.eu
NUTS kod: 00

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://europa.ba/?page_id=1096

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Sigurnosne usluge za Delegaciju EU-a u Bosni i Hercegovini

 

Referentni broj: EEAS-566-DELBIHS-SER-FWC
II.1.2)Glavna CPV oznaka
79710000
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: 00
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Sarajevo.

 

II.2.4)Opis nabave u vrijeme sklapanja ugovora:

 

Okvirni ugovor sastoji se od pružanja usluga za sigurnost osoba i imovine na temelju odgovornosti javnog naručitelja, kao što je pristup posjetiteljima zgrada koje u kojima je smještena Delegacija, opći nadzor kako bi se spriječilo upadanje ili napad na osobe ili imovinu, uspostavljanje i održavanje alarma i/ili sigurnosne opreme u smještaju osoblja upućenog na rad u inozemstvu.

 

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma, dinamičkog sustava nabave ili koncesije
Trajanje u mjesecima: 72
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

 

Administrativna sredstva EU-a

 

Odjeljak IV: Postupak

IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Obavijest o dodjeli ugovora povezana s ovim ugovorom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2018/S 144-328433

Odjeljak V: Dodjela ugovora/koncesije

Ugovor br.: EEAS-566-DELBIHS-SER-FWC
Naziv:

 

Sigurnosne usluge za Delegaciju EU-a u Bosni i Hercegovini

 

V.2)Dodjela ugovora/koncesije
V.2.1)Datum sklapanja ugovora/odluke o dodjeli koncesije:
10/07/2018
V.2.2)Podaci o ponudama
Ugovor/koncesija je dodijeljen(a) skupini gospodarskih subjekata: da
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja/koncesionara
Sector Security Društvo sa ograničenom odgovornošću d.o.o. Banja Luka
1937332
Sinise Mitrovica no 9
Banja Luka
78000
Bosna i Hercegovina
NUTS kod: 00
Ugovaratelj/koncesionar je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja/koncesionara
ASP Montenegro Društvo ograničene odgovornosti Podgorica
5-0557392
Aerodromska BB
Podgorica
81000
Crna Gora
NUTS kod: 00
Ugovaratelj/koncesionar je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe/koncesije (u vrijeme sklapanja ugovora;bez PDV-a)
Ukupna vrijednost nabave: 2 002 880.75 EUR

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Opći sud
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Luksemburg
Telefon: +352 4303-1
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefaks: +352 4303-2100

Internetska adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

 

U roku od 2 mjeseca od slanja obavijesti podnositelju žalbe ili, u slučaju izostanka obavijesti, od dana primanja dotičnih okolnosti na znanje. Podnošenjem pritužbe Europskom ombudsmanu to se razdoblje ne obustavlja niti se ne otvara novo razdoblje za podnošenje žalbi.

 

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
12/09/2019

Odjeljak VII: Izmjene ugovora/koncesije

VII.1)Opis nabave nakon izmjena
VII.1.1)Glavna CPV oznaka
79710000
VII.1.2)Dodatne šifre CPV-a
VII.1.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: 00
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Sarajevo.

 

VII.1.4)Opis nabave:

 

Okvirni ugovor sastoji se od pružanja usluga za sigurnost osoba i imovine na temelju odgovornosti javnog naručitelja, kao što je pristup posjetiteljima zgrada koje u kojima je smještena Delegacija, opći nadzor kako bi se spriječilo upadanje ili napad na osobe ili imovinu, uspostavljanje i održavanje alarma i/ili sigurnosne opreme u smještaju osoblja upućenog na rad u inozemstvu.

 

VII.1.5)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma, dinamičkog sustava nabave ili koncesije
Trajanje u mjesecima: 72
VII.1.6)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe/koncesije (bez PDV-a)
Ukupna konačna vrijednost ugovora/grupe/koncesije: 2 408 184.76 EUR
VII.1.7)Naziv i adresa ugovaratelja/koncesionara
Sector Security Društvo sa ograničenom odgovornošću d.o.o. Banja Luka
1937332
Sinise Mitrovica no 9
Banja Luka
78000
Bosna i Hercegovina
NUTS kod: 00
Ugovaratelj/koncesionar je malo ili srednje poduzeće.: ne
VII.1.7)Naziv i adresa ugovaratelja/koncesionara
ASP Montenegro Društvo ograničene odgovornosti Podgorica
5-0557392
Aerodromska BB
Podgorica
81000
Crna Gora
NUTS kod: 00
Ugovaratelj/koncesionar je malo ili srednje poduzeće.: da
VII.2)Podaci o izmjenama
VII.2.1)Opis izmjena
Priroda i opseg izmjena (s naznakom mogućih ranijih izmjena ugovora):

 

Izmjene zbog promjena u lokalnom zakonodavstvu:

— tehnički preduvjeti za mobilnog sigurnosnog patrolnog vozača/naoružanog — 24 sata u danu, 7 dana u tjednu (prethodno radno mjesto 11) izmijenjeni su kako bi se obuhvatilo rukovanje vatrenim oružjem, a razlika u cijeni između prethodnog radnog mjesta i izmijenjenog iznosi 4 539 BAM (ukupna cijena 13 879 BAM),

— dodano je novo radno mjesto za mobilnog sigurnosnog patrolnog voditelja/naoružanog — 24 sata u danu, 7 dana u tjednu: cijena 13 879 BAM (cijena istovjetna onoj radnog mjesta 11).

 

VII.2.2)Razlozi izmjene
Potreba izvornog ugovaratelja/koncesionara za dodatnim radovima, uslugama ili robom (čl. 43. st. 1. t. (b) Direktive 2014/23/EU, čl. 72. st. 1. t. (b) Direktive 2014/24/EU, čl. 89. st. 1. t. (b) Direktive 2014/25/EU)
Opis ekonomskih ili tehničkih razloga te nepovoljnosti ili udvostručenja troškova zbog čega zamjena ugovaratelja nije moguća:

 

Izmjena se temelji na promjeni u lokalnom zakonodavstvu kojom se traži da mobilna patrolna vozila imaju 2 naoružana čuvara umjesto 1: članak 25. Zakona o izmjenama zakona o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine, Službeni list Federacije Bosne i Hercegovine br. 67/2013. Promjenu ugovaratelja nije moguće provesti zbog tehničkih razloga povezanih sa zahtjevima interoperabilnosti s postojećim službama: radno mjesto 11 već je uključeno u ugovor te se stoga izmjena sastoji od rukovanja vatrenim oružjem. Razliku u cijeni opravdava se činjenicom da je profil zaštitara koji uključuje rukovanje vatrenim oružjem skuplji u pogledu lokalnih ovlaštenja, iskustva, plaće i opreme. Inicijalno je bilo uključeno i mobilno sigurnosno patrolno vozilo. S obzirom na to da je ugovor potpisan 10.7.2018. na 72 mjeseca, njegov raskid i ponovno nadmetanje pretpostavlja goleme resurse i udvostručenje troškova.

 

VII.2.3)Povećanje cijena
Ažurirana ukupna vrijednost ugovora prije izmjena (uzimajući u obzir moguće ranije izmjene ugovora i prilagodbe cijene te, u slučaju Direktive 2014/23/EU, prosječnu inflaciju u predmetnoj državi članici)
Vrijednost bez PDV-a: 2 002 880.75 EUR
Ukupna vrijednost ugovora nakon izmjena
Vrijednost bez PDV-a: 2 408 184.76 EUR

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: