Obrazovne usluge i usluge stručnog usavršavanja uposlenih u organu uprave općine Kladanj – Polugodišnji obračun, prodaja i prenos udjela, oporezivanje ino usluga, donacije i sponzorstva i druge aktualnosti

Datum objave: 23.09.2019. 15:04 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 23.09.2019.


GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA NEPRIORITETNE
USLUGE

241-0-2-1-7-19/19ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA KLADANJ
IDB/JIB 4209176440008
Kontakt osoba Senahid Šarić
Adresa Kladanjske brigade br.2
Poštanski broj 75280 Kladanj (bhp sa)
Općina/Grad Kladanj
Telefon (035) 621-150
Faks (035) 621-150
Elektronska pošta senahid.saric@kladanj.ba
Internet adresa www.kladanj.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Kladanj

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Obrazovne usluge i usluge stručnog usavršavanja

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

„Nabavka obrazovnih usluga i usluga stručnog usavršavanja uposlenih u organu uprave općine Kladanj –„Polugodišnji
obračun, prodaja i prenos udjela, oporezivanje ino usluga, donacije i sponzorstva i druge aktualnosti”

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet nabavke obuhvata usluge kotizacije za prisustvovanje seminaru jednog uposlenika Općine Kladanj na temu -
„Nabavka obrazovnih usluga i usluga stručnog usavršavanja uposlenih u organu uprave općine Kladanj –„Polugodišnji
obračun, prodaja i prenos udjela, oporezivanje ino usluga, donacije i sponzorstva i druge aktualnosti”

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 80522000-9 Obrazovni seminari
Dodatni predmet(i) 80530000-8 Usluge stručnog osposobljavanja


VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 102,56 26.6.2019. REVICON DOO SARAJEVO

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
241-0-2-1-7-19/19
PODIJELI: