Radovi na sanaciji prostorija suda

Datum objave: 23.09.2019. 14:50 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 23.09.2019.OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

2885-1-3-41-5-5/19Broj obavještenja o nabavci 2885-1-3-41-3-3/19

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv KANTONALNI SUD U ZENICI
IDB/JIB 4218256890003
Kontakt osoba MUSTAFA DIREK
Adresa MASARYKOVA 50
Poštanski broj 72000 Zenica (bhp sa)
Općina/Grad Zenica
Telefon (032) 246-210
Faks (032) 242-305
Elektronska pošta ksud-zenica@pravosudje.ba
Internet adresa ksud-zenica.pravosudje.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Zeničko-dobojski kanton

I 2.c. Djelatnost

Sudska vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Završni građevinski radovi, Ostali radovi za dovršetak gradnje

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka radova na sanaciji prostorija suda

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka radova na sanaciji prostorija suda

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45213150-9 Građevinski radovi na kancelarijskim zgradama


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

kao u T.D.

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

kao u T.D.

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

kao u T.D.

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INTER-COM DOO ZENICA 4218087760006 Zenica Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

180340,90

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

180340,90

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

20.9.2019.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

180340,90

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

212772,10

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
2885-1-3-41-5-5/19
PODIJELI: