Najposjećeniji business portal u BiH.
Poslujte bolje. Rastite zajedno sa nama.

Kapacitet

Preko 2.800.000
jedinstvenih
posjeta mjesečno

Preko 280.000
jedinstvenih
korisnika portala mjesečno

Preko 350.000
registrovanih
pravnih lica

Oglašavanje

Kalkulator