(aukcija) Nabavka mljevene frakcije i prirodnog drobljenog tampona

Datum objave: 02.03.2021. 12:25 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 02.03.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

470-7-1-14-3-10/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv KOMUNALNO PREDUZEĆE "BUDUĆNOST" A.D. LAKTAŠI
IDB/JIB 4401147850009
Kontakt osoba/Služba za kontakt Miroslav Milić
Adresa KARAĐORĐEVA 63
Poštanski broj 78250 Laktaši (sp bl)
Opština/Grad Laktaši
Telefon (051) 532-072
Faks (051) 532-072
Elektronska pošta buducnostadl@teol.net
Internet adresa www.kpbuducnost.com

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Opštinski nivo (RS),Laktaši

I 5.c. Djelatnost

Vodosnabdjevanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

8700,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka mljevene frakcije i prirodnog drobljenog tampona

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka mljevene frakcije i prirodnog drobljenog tampona

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 14000000-1 Rudarstvo, obični metali i pripadajući proizvodi
Dodatni predmet(i) 14210000-6 Šljunak, pijesak, drobljeni kamen i agregati


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

15.3.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 15.3.2021. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Prostorije Ugovornog organa na adresi Karađorđeva br. 63, Laktaši
Datum i vrijeme 15.3.2021. 12:30


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka mljevene frakcije

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka mljevene frakcije (0-4 mm)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 14210000-6 Šljunak, pijesak, drobljeni kamen i agregati


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
150 m3

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2400,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Poslovni prostor Ugovornog organa na adresi Mladena Stojanovića br. 47, Laktaši

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 15.3.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 15.3.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 15.3.2021. 12:30ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka prirodnog drobljenog tampona

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka prirodnog drobljenog tampona (agregat sitni)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 14210000-6 Šljunak, pijesak, drobljeni kamen i agregati


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
300 m3

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

6300,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Poslovni prostor Ugovornog organa na adresi Mladena Stojanovića br. 47, Laktaši

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 15.3.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 15.3.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 15.3.2021. 12:30

 

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
470-7-1-14-3-10/21
PODIJELI: