(aukcija) Nabavka potrošnog materijala za očnu kirurgiju

Datum objave: 04.03.2021. 11:21 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 04.03.2021.

OBAVIJEST O NABAVI

509-1-1-41-3-75/21


ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA "ZDRAVSTVENI CENTAR BRČKO" BRČKO
DISTRIKT BIH
IDB/JIB 4600324320000
Kontakt osoba/Služba za kontakt Dragan Jokanović
Adresa Reisa Džemaludina Čauševića 1
Poštanski broj 76101 Brčko (sp bl)
Općina/Grad Brčko Distrikt
Telefon (049) 490-541
Faks
Elektronička pošta dragan.jokanovic.jzubrcko@gmail.com
Internet adresa http://www.jzubrcko.com

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravna osoba iz članka 4. stavak (1) točka b) ZJN

I 5.b. Razina

Entitetska razina,Brčko Distrikt

I 5.c. Djelatnost


Zdravstvo

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

4

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuditelja sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

23380,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabava potrošnog materijala za očnu kirurgiju

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

navedeno u TD

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Obvezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 45. Zakona o javnim nabavama, a dokazi definiranii detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

navedeno u TD

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

navedeno u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

navedeno u TD

III 9. Rezervirani ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

29.3.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 7. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 29.03.2021. 13:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto JZU "Zdravstveni centar Brčko", R.Dž. Čauševića 1 (dom zdravlja), dvorana za
edukaciju, II kat
Datum i vrijeme 29.03.2021. 13:05


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

iris retraktor

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

8700,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

navedeno u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 29.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 29.03.2021. 13:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 29.03.2021. 13:05ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

kohezivni viskoelastik

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

9380,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

navedeno u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 29.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 29.03.2021. 13:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 29.03.2021. 13:05ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

balansirani slani rastvor

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2800,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

navedeno u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 29.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 29.03.2021. 13:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 29.03.2021. 13:05ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

set za oftalmološke operacije

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2500,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

navedeno u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 29.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 29.03.2021. 13:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 29.03.2021. 13:05

 

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
509-1-1-41-3-75/21
PODIJELI: