(aukcija) Nabavka usluga pristupa internetu za potrebe Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine

Datum objave:21.01.2021. 11:44 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 21.01.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

172-7-2-11-3-12/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB 4200947700000
Kontakt osoba/Služba za kontakt Asmir Salihagić
Adresa Kraljice Jelene 88
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Novi Grad (Sarajevo)
Telefon (033) 707-500
Faks (033) 707-550
Elektronska pošta vstvbih@pravosudje.ba
Internet adresa www.vstv.pravosudje.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Državni nivo

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Telekomunikacijske usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Usluge pristupa internetu za potrebe Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge pristupa internetu za potrebe primarnog i rezervnog data centra Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i
Hercegovine

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 72000000-5 Usluge informacijske tehnologije: savjetovanje, razvoj programske podrške, internet i podrška


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Naručilac će plaćanje mjesečnih faktura izvršiti putem Jedinstvenog računa Trezora BiH, najkasnije 60 dana od prijema
fakture.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Da, u skladu sa tačkom 3.2. Zahtjeva za učešće

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Da, u skladu sa tačkom 3.3. Zahtjeva za učešće.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

26.1.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 05.02.2021. 11:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Kraljice Jelene 88, 71000 Sarajevo
Datum i vrijeme 05.02.2021. 11:30


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1 - Pristup internetu za potrebe primarnog data centra Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 72400000-4 Usluge interneta


III Ukupna količina ili obim ugovora
Internet konekcija za potrebe primarnog data centra Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4272,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Predviđa se zaključenje ugovora na period od 01.03.2021. godine do 28.02.2022. godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sjedište Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, Kraljice Jelene 88, 71000 Sarajevo.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 26.01.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 05.02.2021. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 05.02.2021. 11:30

X Dodatne informacije

Tehnička specifikacija za pristup internetu za potrebe primarnog data centra Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i
Hercegovine je u prilogu Zahtjeva za dostavu ponude.ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2 - Pristup internetu za potrebe rezervnog data centra Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine u Banja
Luci

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 72400000-4 Usluge interneta


III Ukupna količina ili obim ugovora
Internet konekcija za potrebe rezervnog data centra Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4092,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Predviđa se zaključenje ugovora na period od 01.03.2021. godine do 28.02.2022. godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Osnovni sud u Banja Luci, Vladike Platona 2, 78000 Banja Luka

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 26.01.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 05.02.2021. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 05.02.2021. 11:30

X Dodatne informacije

Tehnička specifikacija za internet konekciju rezervnog data centra u Banja Luci je u prilogu Zahtjeva za dostavu ponuda.

 

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
172-7-2-11-3-12/21
PODIJELI: