(aukcija) Nabavka usluga servisiranja klima uređaja za potrebe Univerziteta u Banjoj Luci

Datum objave: 06.07.2017. 15:41 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 06.07.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

862-7-2-72-3-49/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv UNIVERZITET U BANJOJ LUCI
IDB/JIB 4401017720006
Kontakt osoba Vladana Pećo
Adresa Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 326-004
Faks (051) 326-009
Elektronska pošta slnabavke1@unibl.org
Internet adresa www.unibl.org

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge održavanja i popravki

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Javna nabavka usluga servisiranja klima uređaja za potrebe Univerziteta u Banjoj Luci.


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Javna nabavka usluga servisiranja klima uređaja za potrebe Univerziteta u Banjoj Luci.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljnije navedeno u tenderskoj dokumentaciji.

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

11000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

- OJ Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, Banja Luka.
- OJ Rektorat Univerziteta u Banjoj Luci, Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, Banja Luka.
- OJ Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Save Mrkalja 14 i Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, Banja
Luka.
- OJ Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Majke Jugovića 4, Banja Luka.
- OJ Institut za genetičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci, Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, Banja Luka.

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Trajanje ugovora je od dana potpisivanja pa do isteka garantnog roka

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Plaćanje izabranom ponuđaču će se izvršiti u roku do 30 (trideset) dana na osnovu uredno ispostavljene fakture
i potvrde o uredno izvršenim uslugama.

III 4. Ograničenja za učešće

Da, detaljnije navedeno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Da, detaljnije navedeno u tenderskoj dokumentaciji.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Ne.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Da, detaljnije navedeno u tenderskoj dokumentaciji.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

19.7.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 19.7.2017. 11:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 19.7.2017. 13:00:00
Adresa i mjesto Zgrada administracije, sala broj 6, Univerzitet u Banjoj Luci, Bulevar
vojvode Petra Bojovića 1A, Banja Luka.


ANEKS A


I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Vladana Pećo
Adresa Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 326-009
Faks (051) 326-009
Elektronska pošta slnabavke4@unibl.org
Internet adresa www.unibl.org

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
862-7-2-72-3-49/17
PODIJELI: