Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 27.03.2019. 09:38

Godišnji izvještaj o poslovanju emitenta 01.01.2018 - 31.12.2018.godine

Izvor: Oslobođenje, 26.03.2019.

U skladu sa članom 4. stav 1. i 2. tačka b. Pravilnika o sadržaju, rokovima i načinu objavljivanja izvještaja emitenta objavljujemo          

 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU EMITENTA

01.01.2018 - 31.12.2018.GODINE

 

I - OPĆl PODACI O EMITENTU

 

- puna i skraćena firma

Magros Veletrgovina d.d. Sarajevo Dioničko društvo za trgovinu na veliko i mato tekstilom

- adresa sjedišta

Sarajevo, Vrbanja br.1 Sarajevo

- broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica;

387(0)33 407-274

a.cehajic@atshiddi.ba 

- predsjednik i članovi nadzornog odbora

Alshiddi Sulaiman Abdullah, predsjednik, Galal Elsayed Diab deib, član, Murtadha Mumtaz Mohamed, član, Eshaq Ebrahim Eshaq Abdurahman Eshaq član, Al shiddi Faisal Abdullah, član

- članovi uprave

Murad Abed , Generatni diretor

II- PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I VLASNICIMA EMITENTA

 

- broj emitovanih vrijednosnih papira i nominatna cijena

NV -100,00 KM 71.501 redovnih dionica

- vlasnici više od 5% vrijednosnih papira -dionica emitenta s pravom glasa

AL-SHIDDI TRADING CO. LDT, RIJAD 82.9765%

AL-SHIDDI INTERNATIONAL DOO Sarajevo 9.5299%

III - PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA

 

Podaci iz bilansu stanja

 

AKTIVA

 

f) Upisani a neuplaćeni kapital

0,00 /

g) Stalna sredstva

148.951.981,00

h) Tekuća sredstva

33.731.044,00

i) Gubitak iznad visine kapitala

0,00

j) Ukupna aktiva

182.887.642,00

PASIVA

 

f) Kapital

137.954.988,00

g) Upisani osnovni kapital 

123.955.124,00

h) Dugoročne obaveze 

30.474.951,00

i) Kratkoroćne obaveze 

14.253.086,00

j) Ukupno pasiva 

182.683.025,00

Podaci iz bilansa uspjeha eniitenta 

 

f) Prihodi 

20.862.587,00

g) Rashodi 

12.657.584,00

h) Dobit / gubitak prije poreza

8.205.003

i) Porez na dobit 

820.500,00

j) Neto dobit razdoblja/ gubitak razdoblja

7.384.503,00

IV- PODACI O VANJSKOM REVIZORU EMITENTA 

 

- firma i sjedište vanjskog revizora

Deloitte d.o.o.

- završno mišljenje vanjskog revizora o finansijskim izvještajima

       

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: