(HR) Nabavka mesa konfekcioniranog

Datum objave: 19.02.2021. 09:20 / Izvor: Official Journal of the European Union, 19.02.2021.

Hrvatska-Split: Govedina

2021/S 035-085353

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Sveučilište u Splitu, Studentski centar Split
Nacionalni registracijski broj: 25975412650
Poštanska adresa: Cvite Fiskovića 3
Mjesto: Split
NUTS kod: HR035 Splitsko-dalmatinska županija
Poštanski broj: 21000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Marina Božić Brnić
E-pošta: marina.bozic@scst.hr
Telefon: +385 21361853
Telefaks: +385 21346770
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.scst.hr
Adresa profila kupca: www.scst.hr

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Veleučilište u Šibeniku, Studentski centar Šibenik
Nacionalni registracijski broj: 68241113433
Poštanska adresa: Trg A. Hebranga 11
Mjesto: Šibenik
NUTS kod: HR034 Šibensko-kninska županija
Poštanski broj: 22000
Država: Hrvatska
E-pošta: nplenca@scsi.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.scsi.hr
Adresa profila kupca: www.scsi.hr

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi

Ugovorom je obuhvaćena zajednička nabava

U slučaju zajedničke nabave kojom su obuhvaćene različite države – primjenjiv nacionalni zakon o javnoj nabavi:

 

ZJN 120/2016.

 

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2021/S+0F2-0006665

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

I.4)Vrsta javnog naručitelja

Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava

I.5)Glavna djelatnost

Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

 

Meso konfekcionirano

 

Referentni broj: 08/2021

II.1.2)Glavna CPV oznaka

15111100 Govedina

II.1.3)Vrsta ugovora

Roba

II.1.4)Kratak opis:

 

Meso konfekcionirano – juneće i svinjsko.

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 4 200 000.00 HRK

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da

Ponude se mogu podnijeti za sve grupe

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

 

Svježe konfekcionirano juneće meso (MAP).

 

Grupa br.: 1

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

15111100 Govedina

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR035 Splitsko-dalmatinska županija

NUTS kod: HR034 Šibensko-kninska županija

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Split i Šibenik, po DON-u.

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Svježe konfekcionirano juneće meso (MAP).

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Udaljenost od mjesta distribucije do mjesta isporuke / Ponder: 10

Cijena - Ponder: 90

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 331 200.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 12

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

 

Svježe konfekcionirano juneće meso (MAP).

 

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

 

Svježe juneće meso

 

Grupa br.: 2

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

15111100 Govedina

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR035 Splitsko-dalmatinska županija

NUTS kod: HR034 Šibensko-kninska županija

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Split i Šibenik, po DON-u.

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Svježe juneće meso.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Udaljenost od mjesta distribucije do mjesta isporuke / Ponder: 10

Cijena - Ponder: 90

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 2 021 000.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 12

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

 

Svježe juneće meso.

 

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

 

Svježe konfekcionirano svinjsko meso (MAP)

 

Grupa br.: 3

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

15111100 Govedina

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR035 Splitsko-dalmatinska županija

NUTS kod: HR034 Šibensko-kninska županija

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Split i Šibenik, po DON-u.

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Svježe konfekcionirano svinjsko meso (MAP).

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Udaljenost od mjesta distribucije do mjesta isporuke / Ponder: 10

Cijena - Ponder: 90

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 566 000.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 12

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

 

Svježe konfekcionirano svinjsko meso (MAP).

 

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

 

Svježe svinjsko meso

 

Grupa br.: 4

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

15111100 Govedina

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR035 Splitsko-dalmatinska županija

NUTS kod: HR034 Šibensko-kninska županija

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Split i Šibenik, po DON-u.

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Svježe svinjsko meso.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Udaljenost od mjesta distribucije do mjesta isporuke / Ponder: 10

Cijena - Ponder: 90

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 772 500.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 12

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

 

Svježe svinjsko meso.

 

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

 

Zamrznuta pljeskavica

 

Grupa br.: 5

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

15111100 Govedina

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR035 Splitsko-dalmatinska županija

NUTS kod: HR034 Šibensko-kninska županija

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Split i Šibenik, po DON-u.

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Zamrznuta pljeskavica.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Udaljenost od mjesta distribucije do mjesta isporuke / Ponder: 10

Cijena - Ponder: 90

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 123 500.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 12

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

 

Zamrznuta pljeskavica.

 

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

 

Ćevapčići

 

Grupa br.: 6

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

15111100 Govedina

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR035 Splitsko-dalmatinska županija

NUTS kod: HR034 Šibensko-kninska županija

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Split i Šibenik, po DoN-u.

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Ćevapčići.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Udaljenost od mjesta distribucije do mjesta isporuke / Ponder: 10

Cijena - Ponder: 90

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 257 200.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 12

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

 

Ćevapčići.

 

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

 

Svježe konfekcionirano meso kockice (MAP)

 

Grupa br.: 7

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

15111100 Govedina

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR035 Splitsko-dalmatinska županija

NUTS kod: HR034 Šibensko-kninska županija

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Split i Šibenik, po DON-u.

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Svježe konfekcionirano meso kockice (MAP).

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Udaljenost od mjesta distribucije do mjesta isporuke / Ponder: 10

Cijena - Ponder: 90

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 128 600.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 12

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

 

Svježe konfekcionirano meso kockice (MAP).

 

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja

III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta:

 

Dokaz o upisu gospodarskog subjekta u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

 

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 19/03/2021

Lokalno vrijeme: 12:00

IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Hrvatski

IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude

Trajanje u mjesecima: 4 (od isteka roka za dostavu ponuda)

IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 19/03/2021

Lokalno vrijeme: 12:00

Mjesto:

 

Cvite Fiskovića 3.

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.: ne

VI.3)Dodatni podaci:

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.3)Postupak pravne zaštite

Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

 

10 dana, po ZJN-u 120/2016.

 

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite

Službeni naziv: Odjel nabave
Poštanska adresa: Cvite Fiskovića 3
Mjesto: Split
Poštanski broj: 21000
Država: Hrvatska
E-pošta: marina.bozic@scst.hr
Telefon: +385 21361853
Telefaks: +385 21346770
Internetska adresa: www.scst.hr

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

16/02/2021

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: