(izmjena aukcije) Izvođenje radova na izgradnji postrojenja za prečišćavanje pitke vode (PPPV) Vrela u Gračanica

Datum objave: 04.03.2021. 15:32 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 04.03.2021.

ISPRAVKA ZA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

720-1-3-7-8-5/21Obavještenje koje se ispravlja

Broj obavještenja 720-1-3-7-3-4/21
Datum objave obavještenja 4.3.2021.

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA GRAČANICA
IDB/JIB 4209387060007
Kontakt osoba Nerminka Subašić
Adresa Mula Mustafe Bašeskije 1
Poštanski broj 75320 Gračanica (bhp sa)
Općina/Grad Gračanica
Telefon (035) 700-800
Faks (035) 707-000
Elektronska pošta kabinet.gradonacelnika@gracanica.gov.ba
Internet adresa www.gracanica.gov.ba

I 2. Ispravlja se sljedeće


Odjeljak V ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE dodaje se i glasi:
U skladu sa ugovorima koji se finasiraju iz kreditnih sredstava EIB-a NE PRIMJENJUJE SE PREFERENCIJALNI TRETMAN
DOMAĆEG


 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
720-1-3-7-8-5/21
PODIJELI: