(izmjena aukcije) Nabavka usluga osiguranja lica i imovine

Datum objave: 12.03.2021. 10:17 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 12.03.2021.

ISPRAVKA ZA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

7098-7-2-2-8-3/21Obavještenje koje se ispravlja

Broj obavještenja 7098-7-2-2-3-2/21
Datum objave obavještenja 4.3.2021.

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA "CENTAR ZA DJECU I ODRASLE OSOEBE S PSOEBNIM
POTREBAMA" ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
IDB/JIB 4218864080006
Kontakt osoba Admir Hasić
Adresa Saliha Cakana Mulalića 5
Poštanski broj 72000 Zenica (bhp sa)
Općina/Grad Zenica
Telefon (032) 465-934
Faks
Elektronska pošta alma.arifovic@zastitinas.ba
Internet adresa www.zastitinas.ba

I 2. Ispravlja se sljedeće


Odjeljak IV 7. mijenja se i glasi:
Datum i vrijeme 22.03.2021. 10:00

Odjeljak IV 8. mijenja se i glasi:
Adresa i mjesto ulica Saliha Cakana Mulalića br. 5, Zenica
Datum i vrijeme 22.03.2021. 14:00

Mijenja se ANEKS B za lot broj: 1 (VIII,IX).Mijenja se ANEKS B za lot broj: 2 (VIII,IX).
Mijenja se ANEKS B za lot broj: 3 (VIII,IX).
ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Osiguranje lica od nezgode

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Osiguranje radnika i korisnika usluga od nezgode

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66512100-3 Usluge osiguranja od nesreća

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

okvirno 60 radnika i 360 korisnika

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

3000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ZDK

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 10.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 22.03.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 22.03.2021. 14:00ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Usluge osiguranja motornih vozila

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Osiguranje motornih vozila od autoodgovornosti i kasko osiguranje

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66514110-0 Usluge osiguranja motornih vozila

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

7 motornih vozila

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

7000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ZDK

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 10.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 22.03.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 22.03.2021. 14:00ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Osiguranje imovine

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Osiguranje objekata

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66515200-5 Usluge osiguranja imovine

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

6 organizacinih jedinica

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

3000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ZDK

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 10.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 22.03.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 22.03.2021. 14:00

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
7098-7-2-2-8-3/21
PODIJELI: