(izmjena plana javnih nabavki za 2021. godinu) Nabavka kancelarijskog namještaja, opreme za prenos glasa, mrežne telekomunikacijske mreže, računarske opreme (računari, laptop, štampači), kancelarijskog materijala, sitnog inventara, auto guma, goriva (dizel i benzin), usluga obnove domene, poštanskih usluga

Datum objave: 03.03.2021. 07:55