(izmjena plana nabavki za 2017. godinu) Nabavka usluga objavljivanja slogana Poreske uprave na bilbordima na teritoriji Republike Srpske

Datum objave: 06.07.2017. 11:42 / Izvor: Akta.ba, 23.06.2017.

IZMJENE PLANA JAVNIH NABAVKI PORESKE UPRAVE REPUBLIKE SRPSKE

ZA 2017. GODINU

 

 jun 2017. godine

Na osnovu odredbi člana 69. stav 1. Zakona o republičkoj upravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 i 57/16), a u vezi sa odredbama člana 17. stav 2. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", br. 39/14), direktor Poreske uprave Republike Srpske donosi

 

IZMJENE PLANA JAVNIH NABAVKI PORESKE UPRAVE REPUBLIKE SRPSKE

ZA 2017. GODINU

 

Član 1.

U članu 3. Plana javnih nabavki, nabavka pod rednim brojem 38. mijenja se i glasi:

Redni broj

PREDMET NABAVKE I ŠIFRAPREDMETA IZ JRJN

PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVKE BEZ PDV

VRSTA POSTUPKA

IZVOR FINANCIRANJA

OKVIRNI DATUM POKRETANJA POSTUPKA

OKVIRNI DATUM OKONČANJA POSTUKA

NAPOMENE

38.

USLUGE

Nabavka usluga medijske kampanje za 2017. Godinu 79342200-5 79341000-6

48,225,00 KM

Konkurentnski zahtjev za dostavljanje ponuda

Sredstva prinudne naplate

jun

juna

 

 

Član 2.

U članu 3. Plana javnih nabavki, nabavka pod rednim brojem 39. briše se.

 

Član 3.

U članu 3. Plana javnih nabavki, nabavka pod rednim brojem 40. mijenja se i glasi:

Redni broj

PREDMET NABAVKE I ŠIFRAPREDMETA IZ JRJN

PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVKE BEZ PDV

VRSTA POSTUPKA

IZVOR FINANCIRANJA

OKVIRNI DATUM POKRETANJA POSTUPKA

OKVIRNI DATUM OKONČANJA POSTUKA

NAPOMENE

 

Robe

 

 

 

 

 

 

40.

Nabavka usluga objavljivanja slogana Poreske uprave na bilbordima na teritoriji Republike Srpske79341000-6

6.000,00 км

Direktni sporazum

Sredstva prinudne naplate

jun

jul

 

 

 

Član 4.

U članu 3. Plana javnih nabavki, nabavka pod rednim brojem 42, briše se.

 

Član 5.

Izmjene plana nabavki stupaju na snagu danom donošenja. a objaviće se na službenoj veb stranici Poreske uprave.

 

Broj: 06/1.01/0203/052.2-1038/2017

Dana, 23.06.2017. godine

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: