Izvještaj neovisnog revizora o izvještajima u skraćenom obliku za 2020. godinu

Datum objave: 04.03.2021. 11:56 / Izvor: Dnevni Avaz, 04.03.2021.

 

EY

Building a better vvorking wortd

Ernst & Young d.o.o. Sarajevo  

Fra Anđela Zvizdovića 1

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

Tel: +387 33 296 301

Fax: +387 33 296 309

www.ey.com

 

 

Izvještaj neovisnog revizora o izvještajima u skraćenom obliku

 

 

Dioničarima Union Banke d.d. Sarajevo

 

Mišljenje

Izvještaji u skraćenom obliku, koji se sastoje iz Izvještaja o finansijskom položaju na dan 31. decembra 2020. godine i Izvještaja o sveoubuhvatnoj dobiti za godinu tada završenu, izvedeni su iz revidiranih flnansijskih izvještaja Union Banke d.d. Sarajevo za godinu završenu 31 decembra 2020. godine.

Po našem mišljenju, priloženi finansijski Izvještaji u skraćenom obliku dosljedni su, u svim značajnim odrednicama, revidiranim finansijskim Izvještajima, u skladu s Odlukom o eksternoj reviziji i sadržaju revizije u banci, a na osnovu zahtjeva iz člana 124. Zakona o bankama Federacije BiH.

 

Izvještaji u skraćenom obliku

Izvještaji u skraćenom obliku ne sadrže izvještaj o gotovinskim tokovima, izvještaj o promjenama na kapitalu, kao ni objave koje su zahtijevane zakonskom računovodstvenom regulativom primjenjivom na banke u Federaciji Bosne i Hercegovine. Prema tome, čitanje izvještaja u skraćenom obliku nije zamjena za čitanje revidiranih finansijskih izvještaja I izvještaja neovisnog revizora.

Izrazili smo nemodifikovano revizorsko mišljenje o revidiranim finansijskim Izvještajima u našem izvještaju datiranom 26. februara 2021. godine. Revidirani finansijski izvještaji i izvještaji u skraćenom obliku ne odražavaju uticaje događaja koji su nastali nakon datuma našeg izvještaja o revidiranim finansijskim izvještajima. Taj izvještaj također uključuje:

- Komunikaciju o ključnim revizijskim pitanjima koja se odnose na Adekvatnost rezervisanja za kreditne gubitke.

 

Odgovornost Uprave za izvještaje u skraćenom obliku

U skladu sa članom 124. Zakona o bankama Federacije BiH, Uprava je odgovorna za sastavljanje izvještaja u skraćenom obliku revidiranih finansijskih Izvještaja, čiji je sadržaj propisan članom 17. Odluke o eksternoj reviziji i sadržaju revizije u banci.

 

Revizorova odgovornost

Naša odgovornost je izraziti mišljenje da li su izvještaji u skraćenom obliku konzistentni, u svim značajnim odrednicama, sa revidiranim finansijskim Izvještajima temeljeno na našim postupcima, koji su obavljeni u skladu s Međunarodnim revizijskim standardom (MRevSom) 810 (Revidirani) „Angažmani radi izvještavanja o sažetim finansijskim izvještajima".

 

Izvještaj neovisnog revizora o Izvještajima u skraćenom obliku (nastavak)

 

Ostale činjenice

Naglašavamo činjenicu da ovi izvještaji u skraćenom obliku sadrže samo informacije koje su zahtijevane Članom 17. Odluke o eksternoj reviziji i sadržaju revizije u banci u svrhu javne objave u dnevnim novinama, te se ne može smatrati da su pripremljeni na osnovu nekih drugih osnova za pripremu finansijskih izvještaja.

 

Zvonimir Madunić, Direktor                   Tarik Alijagić, Licencirani revizor

 

Sarajevo, 26, februar 2021. godine   

 

Ernst & Young d.o.o. Sarajevo

Fra Anđela Zvizdovića 1

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: