Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Izvođenje radova na izgradnji postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova na bloku 6 sa izradom glavnog projekta u Termoelektrani Tuzla

Datum objave: 01.12.2021. 16:26 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 01.12.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

986-5-3-438-3-503/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D. - SARAJEVO
IDB/JIB 4200225150005
Kontakt osoba/Služba za kontakt Admir Bašić
Adresa Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 751-000
Faks (033) 751-759
Elektronska pošta e.ridzal@epbih.ba
Internet adresa www.epbih.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Električna energija

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Izgradnja zgrada i građevinski radovi

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izgradnja postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova na bloku 6 sa izradom glavnog projekta u Termoelektrani Tuzla

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izgradnja postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova na bloku 6 sa izradom glavnog projekta u Termoelektrani Tuzla

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45253200-7 Građevinski radovi na pogonu za odsumporavanje


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

U skladu sa tenderskom dokumentacijom.

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

63000000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Termoelektrana "Tuzla" Tuzla

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

U skladu sa tenderskom dokumentacijom.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

U skladu sa uslovima iz Poziva za dostavljanje zahtjeva za učešće u takmičarskom dijalogu.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Da je ponuđač registrovan za obavljanje djelatnosti koja je vezana za predmet nabavke u skladu sa važećim propisima zemlje
u kojoj je registrovan.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

U skladu sa uslovima iz Poziva za dostavljanje zahtjeva za učešće u takmičarskom dijalogu.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

U skladu sa uslovima iz Poziva za dostavljanje zahtjeva za učešće u takmičarskom dijalogu.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 10.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Da

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Takmičarski dijalog

IV 1.b. Ograničenje broja kandidata kojima će se dostaviti poziv za učešće u dijalogu

IV 1.b-1. Predviđeni broj kandidata

6

IV 1.c. Smanjivanje broja kandidata tokom dijaloga

Ne

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 2.a. Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 70,00 %
2 Period otplate 10,00 %
3 Potrošnja električne energije 6,00 %
4 Potrošnja sorbenta 6,00 %
5 Stepen smanjenja emisije SO2 4,00 %
6 Rok izgradnje 4,00 %

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

10.1.2022.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 17.01.2022. 12:00


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Admir Bašić
Adresa Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 751-717
Faks (033) 751-759
Elektronska pošta ad.basic@epbih.ba
Internet adresa www.epbih.baINTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
UIN 4200225150005
Contact person Admir Bašić
Address Vilsonovo šetalište 15
Postal code 71000 Sarajevo (bhp)
Municipality/City Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telephone (033) 751-000
Fax number (033) 751-759
Email address e.ridzal@epbih.ba
Website address www.epbih.ba

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

Utility sector referred to in the Article 5 of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Entity level,Federation of Bosnia and Herzegovina

I 3.c. Main activity of contracting authority

Electricity

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Works, Building of complete construction or parts thereof, civil engineering, General construction of building and civil
engineering works

II 1.a. Title of the object of the contract

Flue Gas Desulphurization Construction Project for Thermal Power Plant Tuzla, Unit 6 with project design

II 1.b. Description of the object of the contract

Flue Gas Desulphurization Construction Project for Thermal Power Plant Tuzla, Unit 6 with project design


II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)

 

  Main vocabulary
Code Description
Main object 45253200-7 Desulphurisation plant construction work


II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract
As in tender documentation.

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Competitive dialogue

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b. Obtainable until

10.1.2022.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

No

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 17.1.2022. 12:00:00
Address and place Vilsonovo šetalište 15, 71000 Sarajevo

III 5. Submitting offer through e-Procurement system?

No

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
986-5-3-438-3-503/21
PODIJELI: