Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 21.09.2018. 10:40

Izvođenje radova na izgradnji sadržaja u okviru Centra za edukaciju, sport i rekreaciju Safet Zajko, infrastrukturni radovi - izgradnja dječijeg igrališta, šadrvana i sanacija postojeće plohe ljetne bašte

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 21.09.2018.


OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

422-7-3-233-3-115/18ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO
IDB/JIB 4200422060000
Kontakt osoba Zlatka Pločo
Adresa Bulevar Meše Selimovića 97
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Novi Grad (Sarajevo)
Telefon (033) 291-247
Faks (033) 291-247
Elektronska pošta javnenabavke@novigradsarajevo.ba
Internet adresa www.novigradsarajevo.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Sarajevo Novi Grad

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Završni građevinski radovi, Ostali radovi za dovršetak gradnje

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izgradnja sadržaja u okviru Centra za edukaciju , sport i rekreaciju „Safet Zajko“- Infrastrukturni radovi -Izgradnja dječijeg
igrališta , šadrvana i sanacija postojeće plohe ljetne bašte


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

dat u TD

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45236210-5 Radovi na površinskom sloju za dječija igrališta


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

54.188,03

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

54188,03

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Centar za edukaciju, sport i rekreaciju " Safet Zajko "

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

45 radnih dana od dana uvođenja izvođača radova u posao

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za učešće

dat u TD

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

data u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

data u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

data u TD

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

3.10.2018.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 4.10.2018. 13:30:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 4.10.2018. 14:00:00
Adresa i mjesto Bulevar Meše Selimovića br 97

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: