Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 340 KM + PDV.

Izvođenje radova na izgradnji glavnog kolektora i povezanih radova Grada Zenice

Datum objave: 03.02.2022. 08:20 / Izvor: Oslobođenje, 03.02.2022.

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE

Izgradnju glavnog kolektora i povezanih radova Grada Zenice

 

Vrsta obavještenja:

Obavještenje o tenderu

Naziv projekta:

Sakupljanje i tretman otpadnih voda grada Zenica

Naziv ugovora:

Izgradnju glavnog kolektora i povezanih radova

Država:

Bosna i Hercegovina

Partnerske zemlje:

Njemačka preko Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfVV), a Švicarska preko Državnog sekretarijata za ekonomska pitanja (SECO)

Grant br.:

BMZ-No. 2016 68 532 / 2016 70 405 / 2020 62 339

Izvršna Agencija Projekta:

Grad Zenica, koga zastupa JP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Zenica, Bistua Nuova 17,72000 Zenica

Tender br.:

507822

Jezik tenderske dokumentacije:

Engleski

Rok i mjesto za predaju ponuda:

29.03.2022. at 10.00 a.m, JP ,,VIK" d.o.o. Zenica, Školska 10, Zenica

Otvaranje ponuda:

29.03.2022. at 11.00 a.m., JP ,,VIK" d.o.o. Zenica, Bistua Nuova 17, Zenica

Garancija ponude:

Sve ponude moraju uključivati garanciju ponude.

Predtenderski sastanak:

Predtenderski sastanak u kombinaciji sa posjetom terenu će biti održan dana, vrijeme i mjesto: Datum: 23.02.2022 at 11:00 a.m.

Mjesto: VIK Zenica, Bistua Nuova 17,72000 Zenica, BiH. Napomena: Učešće svih ponuđača je obavezno. Neprisustvovanje sastanku je razlog za diskvalifikaciju.

Opis projekta:

Projekt„Prikupljanje i tretman otpadnih voda grada Zenica" nalazi se u Bosni i Hercegovini, u gradu Zenici i obuhvata izgradnju novih kolektora, pumpnih stanica i postrojenja za tretman otpadnih voda. Cilj projekta je osigurati poboljšanje odlaganja otpadnih voda uz društveno prihvatljive troškove.

Opis radova za ovaj ugovor:

Planirane aktivnosti prema ovom ugovoru za nabavku i građevinske radove su: izgradnja kolektora od 6988m (veličina cijevi DN300mm - DN1300mm), izgradnja 168 montažnih betonskih šahtova, izgradnja jedne (l)pumpne stanice (11,45 l/s).

Tenderska dokumentacija se može preuzeti na sljedećoj web stranici:

Web stranicu: etenderi.vikze.ba

Ponuđač se mora registrirati prema uputama ha ovoj web stranici prije preuzimanja tenderske dokumentacije.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: