Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 09.12.2020. 09:02

Javni poziv nezaposlenim osobama za učešće u Programu sufinansiranja samozapošljavanja

Izvor: Akta.ba, 09.12.2020.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine                            

KANTON SARAJEVO

Javna ustanova "Služba za zapošljavanje

Kantona Sarajevo" Sarajevo

S A R A J E V O  

 

Javna ustanova „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo, u skladu sa članom 9. stav 2. Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo", br. 4/04, 29/09 i 18/13), te Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti i poboljšanje strukture zaposlenih u Kantonu Sarajevo u 2020. godini, utvrđen zaključkom Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-04-49132-12/20 od 08.12.2020.godine, o b j a v l j u j e:

 

JAVNI POZIV NEZAPOSLENIM OSOBAMA

ZA UČEŠĆE U PROGRAMU SUFINANSIRANJA SAMOZAPOŠLJAVANJA

 

I             

U cilju realizacije Pograma mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti i poboljšanje strukture zaposlenih u Kantonu Sarajevo u 2020. godini, Javna ustanova „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo (u daljem tekstu: Služba), poziva nezaposlene osobe da se prijave za učešće u Programu sufinansiranja samozapošljavanja.

 

Cilj Programa sufinansiranja samozapošljavanja (u daljem tekstu: Program) je kraće trajanje nezaposlenosti i stimulisanje njihovog samozapošljavanja.

 

Pravo učešća u Programu imaju nezaposlene osobe, prijavljeni na evidenciju nezaposlenih u Kantonu Sarajevo, prije objave javnog poziva, a koje imaju osnovne pretpostavke za bavljenje samostalnom djelatnošću u Kantonu Sarajevo i koje do sada nisu koristile sredstva za samozapošljavanje od strane Službe i Federalnog zavoda za zapošljavanje.

 

II            

Planirana sredstva za ove namjene iznose 2.500.000,00 KM, a cilj je samozapošljavanje 250 nezaposlenih osoba.

Služba će nezaposlenim osobama koje budu obuhvaćene Programom i registruju samostalnu dj elatnost, na ime troškova registracij e, doznačiti sredstva u iznosu od 400,00 KM, te mj esečno, u trajanju od 12 mjeseci, refundirati sredstva u ukupnom iznosu od 800,00 KM, za isplatu plaća i uplatu zakonom propisanih poreza i doprinosa.

 

III           

Nezaposlene osobe koje žele učestvovati u Programu dužne su podnijeti:

1. Aplikaciju na propisanom obrazcu sa navedenim osnovnim elementima samozapošljavanja (aplikacija se može preuzeti u Odjeljenju za podsticajne mjere zapošljavanja u ulici Đoke Mazalića 3, kancelarija br.15/I ili sa web stranice www.szks.ba),

2. Izjavu ovjerenu kod općinskog organa ili notara, a koja je sastavni dio aplikacije,

3. Obaveznu formu poslovnog projekta , propisanu od strane Službe,

4. Aplikanti koji žele da registruju poljoprivrednu djelatnost dužni su priložiti potvrdu da imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo, 

5. Dokaz da pripadaju kategoriji nezaposlenih osoba koje imaju prednost za učešće u ovom programu.

 

IV          

Programom se neće sufinansirati osnivanje udruženja, fondacija i domaće radinosti, kao ni aplikacije osoba koje su već koristile sredstva za ove namjene od strane Službe ili Federalnog zavoda za zapošljavanje.

 

V            

Prilikom vrednovanja aplikacija, prednost će imati aplikanti koji su duže na evidenciji nezaposlenih, aplikanti koji će registrovati proizvodnu, turističku ili djelatnost iz IT sektora, aplikanti koji će registrovati društvo sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.), aplikanti čija ocjena poslovnog projekta bude ocjenjena kao odlična, aplikanti koji su članovi šehidskih porodica i porodica poginulih boraca, aplikanti demobilisani borci i članovi njihovih porodica.

 

Kod istog broja bodova, prednost se daje aplikantu koji je duže vrijeme na evidenciji nezaposlenih.

 

VI          

Javni poziv ostaje otvoren do 21.12.2020.godine.

Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće se uzeti u razmatranje.

 

VII         

Rezultati ovog javnog poziva biće objavljeni na web stranici Službe.

 

VIII        

Služba će sa nezaposlenim osobama koje budu obuhvaćene Programom, zaključiti ugovore kojima će biti regulisana sva prava i obaveze ugovornih strana, u skladu sa Programom.

Rok za realizaciju Programa je 18 mjeseci od dana usvajanja liste aplikanata za učešće u Programu.

 

IX

Aplikacije sa potrebnom dokumentacij om, podnose se neposredno ili preporučeno putem pošte Javnoj ustanovi „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo, ulica Đoke Mazalića broj 3, sa napomenom: „Za Program sufinansiranja samozapošljavanja".

Dodatne informacije mogu se dobiti u Odjeljenju za podsticajne mjere zapošljavanja, kancelarija broj 15/I i na broj telefona 033/ 569-100.

 

JAVNI POZIV nezaposlenim osobama za učešće u Programu sufinansiranja samozapošljavanja možete preuzeti OVDJE!

APLIKACIJU za učešće u Programu sufinansiranja samozapošljavanja možete preuzeti OVDJE!

OBAVEZNA FORMA POSLOVNOG PROJEKTA za Program sufinansiranja samozapošljavanja možete preuzeti OVDJE!

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: