Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 02.09.2020. 10:15

Javni poziv poslodavcima za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja medicinskog kadra u javne zdravstvene ustanove i javne ustanove iz oblasti socijalne zaštite​ – COVID 19

Izvor: Akta.ba, 31.08.2020.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

KANTON SARAJEVO

Javna ustanova “Služba za zapošljavanje

Kantona Sarajevo” Sarajevo

S A R A J E V O

 

Javna ustanova „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo, u skladu sa članom 9. stav 2. Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 4/04, 29/09 i 18/13), te Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo u 2019. godini broj: 02-05-10571-17.1/19, utvrđen Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-10571-17/19 od 21.03.2019.godine, broj: 02-05-33857-5.1/19, utvrđen Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo broj: 02- 05-33857-5/19 od 19.09.2019.godine, broj: 02-05-43790-25.1/19, utvrđen Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo broj:02-05-43790-25/19 od 19.12.2019.godine, broj: 02-04-5509-28.1/20, utvrđen Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo broj:02-04-5509-28/20 od 28.02.2020.godine, Odluke o relokaciji novčanih sredstava shodno izmjenama i dopunama programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo broj: 09/1-2928-UO/20, usvojene od strane Upravnog odbora Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo od 21.05.2020.godine i Programa o izmjenama i dopunama Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo broj: 02-04-31592-3.1/20 od 19.08.2020.godine, utvrđen Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-04-31592-3/20 od dana 19.08.2020. godine o b j a v lj u j e;

 

JAVNI POZIV POSLODAVCIMA

ZA UČEŠĆE U PROGRAMU SUFINANSIRANJA ZAPOŠLJAVANJA

MEDICINSKOG KADRA U JAVNE ZDRAVSTVENE USTANOVE I JAVNE

USTANOVE IZ OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE – COVID 19

 

I

U cilju realizacije Pograma mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo u 2019. godini, Javna ustanova „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo (u daljem tekstu: Služba), poziva javne zdravstvene ustanove i javne ustanove iz oblasti socijalne zaštite sa područja Kantona Sarajevo da prijave potrebu za zapošljavanjem medicinskog kadra, prijavljenog na evidenciju nezaposlenih u Kantonu Sarajevo.

 

Cilj Programa sufinansiranja zapošljavanja medicinskog kadra u javne zdravstvene ustanove i javne ustanove iz oblasti socijalne zaštite COVID - 19 (u daljem tekstu: Program) je obezbjeđenje potrebne kvalifikacione strukture radne snage.

 

U Programu pravo učešća imaju nezaposlene osobe iz ciljne kategorije, prijavljene na evidenciju nezaposlenih u Kantonu Sarajevo.

 

II

Planirana sredstva za ove namjene iznose 1.105.122,00 KM, a cilj je zapošljavanje 102 nezaposlene osobe i to 30 sa VŠS i VSS i 72 sa SSS.

Služba će javnim zdravstvenim ustanovama i javnim ustanovama iz oblasti socijalne zaštite koje budu obuhvaćene Programom i potpišu Ugovor o radu sa nezaposlenom osobom u skladu sa Zakonom o radu, mjesečno, 6 mjeseci, refundirati sredstva u ukupnom iznosu od 2.500,00 KM po novouposlenoj osobi sa VŠS i VSS, te 1.500,00 KM po novouposlenoj osobi sa SSS za cijelu ili dio isplate bruto plaće. Svi drugi eventualni troškovi padaju na teret poslodavca.

 

III

Ustanove koje žele učestvovati u Programu u orginalu ili ovjerenoj fotokopiji dužne su:

1. podnijeti aplikaciju u roku predviđenom u javnom pozivu (aplikacija se može preuzeti u Odjeljenju za podsticajne mjere zapošljavanja u ulici Đoke Mazalića 3, kancelarija br.15/I ili sa web stranice www.szk.ba),

2. uz aplikaciju priložiti:

- rješenje o registraciji u Kantonu Sarajevo,

- uvjerenje o poreskoj registraciji sa identifikacionim brojem,

- broj računa u banci (ako je poslodavac budžetski korisnik šifra budžetskog korisnika).

 

IV

Javni poziv ostaje otvoren do utroška sredstava, a odobravanje aplikacija vršit će se prema vremenu i redosljedu zaprimanja na protokolu Službe.

 

V

Ukoliko za određenu stručnu spremu ne bude dovoljno interesa, sredstva će se prebaciti za one stručne spreme za koje bude vladao veći interes, a u skladu sa ukupno odobrenim sredstvima za Program.

 

VI

Služba zadržava pravo da na osnovu vlastite procjene i stvarne potrebe aplikanta, vrši predlaganje broja osoba iz ciljne skupine koje će se sufinansirati.

Poslodavci zadržavaju pravo da zaposle osobu iz ciljne kategorije, odmah nakon podnošenja aplikacije.

Nepotpune i neblagovremene aplikacije neće se uzeti u razmatranje.

 

VII

Rezultati ovog javnog poziva biće objavljeni na web stranici Službe.

 

VIII

Služba će sa poslodavcima koji budu obuhvaćeni Programom, zaključiti ugovore kojima će biti regulisana sva prava i obaveze ugovornih strana, u skladu sa Programom.

Rok za realizaciju Programa je 8 mjeseci od dana potpisivanja ugovora sa poslodavcem uključujući i eventualne anekse ugovora.

 

IX

Aplikacije sa potrebnom dokumentacijom, podnose se neposredno ili preporučeno putem pošte Javnoj ustanovi „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo, ulica Đoke Mazalića broj 3, sa napomenom: „Za Program sufinansiranja zapošljavanja medicinskog kadra u javnim zdravstvenim ustanovama i javnim ustanovama iz oblasti socijalne zaštite COVID – 19“.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Odjeljenju za podsticajne mjere zapošljavanja, kancelarija broj 15/I i na broj telefona 033/ 569-100.

 

 

 

JAVNI POZIV možete preuzeti OVDJE.

APLIKACIJU za prijavu na isti možete preuzeti OVDJE. 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: