Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Javni poziv poslodavcima za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja vatrogasaca pripravnika​

Datum objave: 09.12.2020. 09:07 / Izvor: Akta.ba, 09.12.2020.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine                            

KANTON SARAJEVO

Javna ustanova "Služba za zapošljavanje

Kantona Sarajevo" Sarajevo

S A R A J E V O  

 

Javna ustanova „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo, u skladu sa članom 9. stav 2. Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 4/04, 29/09 i 18/13), te Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti i poboljšanje strukure zaposlenih u Kantonu Sarajevo u 2020. godini, utvrđen zaključkom Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-04-49132-12/20 od 08.12.2020.godine, o b j a v l j u j e:

 

JAVNI POZIV POSLODAVCIMA

ZA UČEŠĆE U PROGRAMU SUFINANSIRANJA ZAPOŠLJAVANJA

VATROGASACA PRIPRAVNIKA

 

I

U cilju realizacije Pograma mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti i poboljšanje strukture zaposlenih u Kantonu Sarajevo u 2020. godini, Javna ustanova „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo (u daljem tekstu: Služba), poziva Kantonalnu upravu civilne zaštite Kantona Sarajevo da prijave potrebu za zapošljavanjem nezaposlenih osoba iz ciljne kategorije radi obavljanja pripravničkog staža - obuke, prijavljenih na evidenciju nezaposlenih u Kantonu Sarajevo, prije objave javnog poziva.

 

Cilj Programa sufinansiranja zapošljavanja vatrogasaca pripravnika (u daljem tekstu: Program) je kraće trajanje nezaposlenosti i obezbjeđenje kvalifikacione strukture radne snage.

 

U Programu pravo učešća imaju nezaposlene osobe prijavljene na evidenciju nezaposlenih u Kantonu Sarajevo prije objave javnog poziva, a koje ispunjavaju i posebne uslove u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu („Službene novine FBiH“ broj 64/09).

 

II

Planirana sredstva za ove namjene iznose 192.000,00 KM, a cilj je zapošljavanje 40 nezaposlenih osoba iz ciljne kategorije.

Služba će Kantonalnoj upravi civilne zaštite Kantona Sarajevo, nakon što potpišu Ugovor o radu sa nezaposlenom osobom u skladu sa Zakonom o radu, mjesečno, 6 mjeseci, refundirati sredstva u ukupnom iznosu od 800,00 KM po novouposlenoj osobi, za cijelu ili dio isplate bruto plaće. Svi drugi eventualni troškovi padaju na teret poslodavca.

 

III

Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo dužna je:

1. podnijeti aplikaciju u roku predviđenom u javnom pozivu (aplikacija se može preuzeti u Odjeljenju za podsticajne mjere zapošljavanja u ulici Đoke Mazalića 3, kancelarija br.15/I ili sa web stranice www.szks.ba),

2. uz aplikaciju priložiti: Rješenje o registraciji u Kantonu Sarajevo, Uvjerenje o poreskoj registraciji sa identifikacionim brojem, broj računa u banci (šifru budžetskog korisnika), sve u orginalu ili ovjerenoj fotokopiji.

 

IV

Javni poziv ostaje otvoren do 21.12.2020.godine.

 

V

Nepotpuna i neblagovremena aplikacija neće se uzeti u razmatranje.

 

VII

Rezultati ovog javnog poziva biće objavljeni na web stranici Službe.

 

VIII

Služba će sa poslodavcem koji bude obuhvaćen Programom, zaključiti ugovor kojim će biti regulisana sva prava i obaveze ugovornih strana, u skladu sa Programom.

Rok za realizaciju Programa je 9 mjeseci od dana potpisivanja ugovora sa poslodavcem uključujući i eventualne anekse ugovora.

 

IX

Aplikacije sa potrebnom dokumentacijom, podnose se neposredno ili preporučeno putem pošte Javnoj ustanovi „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo, ulica Đoke Mazalića broj 3, sa napomenom: „Za Program sufinansiranja zapošljavanja vatrogasaca pripravnika“.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Odjeljenju za podsticajne mjere zapošljavanja, kancelarija broj 15/I i na broj telefona 033/ 569-100.

 

 

JAVNI POZIV poslodavcima za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja vatrogasaca pripravnika možete preuzeti OVDJE!

APLIKACIJU za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja vatrogasaca pripravnika možete preuzeti OVDJE!

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: